Zabavené vetrone NSFK zo Spitzerbergu / 1945

Gonzo - 23.11.2016
 

Kranich na svahovom letisku Spitzerberg / 1942 - archív Viktora Sčasnoviča

Plachtári bratislavského Aeroklubu doviezli po skončení WWII z nemeckého plachtárskeho strediska Spitzerberg tieto vetrone :

na Habichte som letel rýchlosťou 350 km / hod., jednu Olympiu vlastnil bratislavský plachtár Július Kubinský, predal ju Aeroklubu v Ostrave, Štefan Pleško mal pridelenú Weihe, ja som mal Mü17, Rudolf Slamka Mü13

Štefan Pleško a Rudo Slamka boli konštruktérmi vetroňov SP-I a SP-II

Lojzo Zábrodský popredný slovenský plachtár po WWII

pravidelne sa umiestňoval na predných miestach plachtárskych závodov, písal o svojich skúsenostiach z lietania do Leteckých novín Bratislava

všetky uvedené lietadlá boli buď zničené pri haváriach. alebo zostárli a nahradili ich nové typy,  Mü13 a Mü17 zomreli na starobu

Letu Zdar !

niektoré imatrikulačky bratislavských vetroňov z obdobia po vojne, vypísané z Lojzových poznámok :

Mü13d / OK-3051

DFS Weihe / OK-3050

Kranich II / OK-4003 a OK-4005

SP-II Osa / OK-3003 (nesedí to, na fotografii je zachytená OK-3099)

Kranich II / OK-4005 na Dúbravke - archív Mikiho Fodora

poznámky Lojza Zábrodského sú dátované k 30.5.2015 / za materiál ďakujem Poky sen.

L.Z. na letisku Vajnory, cca rok 2000 - 2004 

súvisiace články :

Vetroň SP-I Muška

Nový slovenský vetroň SP-II Osa / 1949

photo - archív Viktora Sčasnoviča
photo - archív Viktora Sčasnoviča
Kranich na svahovom letisku Spitzerberg / 1942 zabavené vetrone NSFK zo Spitzerbergu Lojzo Zábrodský Lojzo Zábrodský vo Vajnoroch
Kranich II / OK-4005 Kranich II / OK-4005


comments powered by Disqus