Vznik a začiatky Aeroklubu Nové Zámky (I.)

Gonzo - 9.2.2021
 

video - Marko Benda

Vyprávanie o tom, ako a kedy vznikol Aeroklub Nové Zámky z rozprávania samotných zakľadateľov. K audiozáznamu prikladáme aj ich osobné fotografie, ktoré nám poskytli k založeniu do nášho archívu. Posedenie s pánmi sa uskutočnilo ešte v roku 2015. Zo záznamu si môžete vypočuť pána Eugena Pokorného, pána Ing.Roberta Karasza CSc., pána Ľudovíta Baricsa, pána Františka Košana, pána Pavla Krnáča a pána pplk. v.v. Štefana Zupka

súvisiace články : 

80. rokov od založenia Aeroklubu Partizánske

Génius Loci : Žilina a história lietania

Názvy slovenských Aeroklubov z roku 1951 

65 rokov od založenia letiska v Liskovej

História Aeroklubu Banská Bystrica

História Aeroklubu Banská Bystrica pokr.

História Aeroklubu Bratislava - Vajnory I. časť

História Aeroklubu Bratislava - Vajnory II. časť

Poky sen.


comments powered by Disqus