SP-I Muška

Gonzo - 16.12.2012
 

konštrukcia Štefana Pleška

Je to náš najmenší vetroň cvičný vetroň, ktorý sa vyznačuje veľkou obratnosťou a a vo vzduchu vystačí i s veľmi úzkou oblasťou stúpavého prúdu. Priečne a pozdĺžne je veľmi stabilný a preto sa hodí na preškolovanie. Jeho malá váha umožnuje snadný transport
 
Muška je hornokrídly samonosný jednoplošník, celodrevenej konštrukcie
 
Krídlo má tvar približne eliptický, opatrené je brzdiacimi klapkami typu SH. Hlavný nosník je uložený v asi 30 % hĺbky. Čelo tvorí torzný nos, potiahnutý preglejkou, zadná časť krídla je potiahnutá plátnom. Krídelká dlhé 2,7 metra upínajú sa k nosnej ploche v troch závesoch. Riadenie krídeliek pomocou laniek, v trupe tiahlami
 
Trup eliptického prierezu pozostáva z tvarových priehrad, štyroch páskov a preglejkového obalu. Vzhľadom na požadovanú stabilitu je pomerne dlhý. Hlavná priehrada je vodorovne skosená, keďže sa na ňu upína hlavné závesné kovanie. Vnútro kabíny je dúhované. Podlaha i sedadlo sú vyberateľné. Kryt z oceľových rúrok pokrytý celonom umožňuje dobrý výhľad. Na palubnú dosku sa dá namontovať 5 prístrojov. Vpredu je vypínač pre vleky. Spodný pások trupu je zosilnený. Lyža odpérovaná gumovými krúžkami. Uchytenie lyže vpredu tvorí súčasne úpon štartovacieho háku. Ostruha je lamelovaná z jasanových páskov
 
Chvostové plochy, celodrevené, samonosné, nevyvážené
 
Rozpätie         10 m
Dĺžka                 5,74 m
Výška                1,27 m
 
nosná plocha                          9,3 m2
zaťaženie nosnej plochy     17,9 kg / m2
štíhlosť                                1 : 10,6
váha prázdneho vetroňa     88,5 kg
váha vetroňa za letu           168 kg
 
kĺzovosť 1 : 20,7 pri rýchlosti   71,6 km / hod.
klesanie 0,915 m / s pri rýchlosti   61,2 km / hod.
prípustná strmhlavá rýchlosť   220 km / hod.
vlečná rýchlosť za motorovým vozidlom 120 km / hod. 
profily : koreň 23015, stred 23012, na konci 2 R 2009
trieda namáhania 2
 
Rozmery lietadla sú minimálne a tak volené, že v pilotnom pristore sa umiestni aj vysoká osoba lebo poloha je mierne sklonená do zadu, čo neprekáža výhľadu ani pohodliu
 
Koštrukcia podobného druhu by mohla podporovať domnienku, že i s vetroňom malého rozpätia sa dá docieliť slušných výkonov a že nie je potrebné stavať vetrone s veľkým rozpätím
 
Nesmieme však zabúdať, že takéto lietadlo sa neuplatní v nárazovitom počasí
 
vetroň SP-1 Muška článok 1 vetroň SP-1 Muška článok 2


comments powered by Disqus