Úlet Turek - Veselý na C-5 / OK-FRX z Holíča

Gonzo - 20.12.2016
 

C-5 / OK-IGH a OK-DMG  ilustračné photo - archív Milana Boroša

Dňa 26.8.1957 v 13:20 došlo k úletu z letiska Holíč na lietadle typu C-5 / OK-FRX zo stavu KA Bratislava. Lietadlo bolo pilotované Pavlom Turkom a Jaromírom Veselým. Pristanie osádka previedla na rakúskom štátnom území u mesta Viedeň mimo plochu letiska

Spis obsahuje okrem Rozboru mimoriadnej udalosti aj svedecké výpovede náčelníka Františka Ajmuta, Stanislava Kovalovského, a strážneho Petra Pekára

materiál z archívu SNA Žilina

photo - archív Milana Boroša
photo - archív Milana Boroša
Z-26 / OK-IGH a OK-DVG


comments powered by Disqus