Točenie leteckých scén filmu Komunisti / 1976

Gonzo - 2.3.2015
 

letisko Žilina - Dolný Hričov

photo - archív Karola Loja

 

predletovú prípravu vedie Fero Hanovec, počas WWII pilot slovenských Vzdušných zbraní a príslušník 13. letky, zľava sediaci Milan Kojdiak, ?, Vasil Kollár, Palo Ucháľ v podrepe, Vilo Králik, Baláž, Rudo Kapusta - pozn. : Jozef Česnek

Jožo Smolka  /  photo - archív Karola Loja

photo - archív Viktora Sčasnoviča

photo - archív AK Žilina

súvisiace články :

Život na úteku 

Poéma o svedomí 

Koniec techniky (šťastný) vo Zväzarme III.

archív - AK Ružomberok
archív - AK Ružomberok
točenie leteckých scén filmu Komunisti točenie leteckých scén filmu Komunisti točenie leteckých scén filmu Komunisti točenie leteckých scén filmu Komunisti
točenie leteckých scén filmu Komunisti točenie leteckých scén filmu Komunisti / archív Viktora Sčasnoviča točenie leteckých scén filmu Komunisti / archív - AK Žilina točenie leteckých scén filmu Komunisti / archív - AK Žilina


comments powered by Disqus