Strata orientácie pilota vlečnej Z-226M / OK-MFU

Gonzo - 22.5.2017
 

Dňa 26.5.1982 v čase okolo 17:45 hod. došlo pri prelete z letiska Vrchlabí na letisko Chotěboř v priestore 2.5 km západne od Poděbrad k havárii lietadla Z-226M / OK-MFU pri ktorej bol aeroplán zničený a pilot ťažko zranený

 

situačný nákres havárie športového lietadla Z-226M / OK-MFU

hore - dole / infografika Libor Šolín

materiál pochádza z archívu Aeroklubu Zväzarmu SSR, dnes v správe SNA

Projekt  D-O-L-E-T-E-L-I

Z-226M / OK-MFU Z-226M / OK-MFU Z-226M / OK-MFU Z-226M / OK-MFU
Z-226M / OK-MFU Z-226M / OK-MFU Z-226M / OK-MFU Z-226M / OK-MFU
Z-226M / OK-MFU situačný náčrt havárie Z-226M / OK-MFU popisky Z-226M / OK-MFU záznam o stave lietadla Z-226M / OK-MFU
záznam o stave lietadla Z-226M / OK-MFU záznam o stave lietadla Z-226M / OK-MFU záznam o stave lietadla Z-226M / OK-MFU výpoveď pilota Z-226M / OK-MFU
výpoveď pilota Z-226M / OK-MFU protokol o obhliadke miesta havárie Z-226M / OK-MFU protokol o obhliadke miesta havárie Z-226M / OK-MFU protokol o obhliadke miesta havárie Z-226M / OK-MFU
súhrnná správa o výsledku šetrenia nehody Z-226M / OK-MFU súhrnná správa o výsledku šetrenia nehody Z-226M / OK-MFU súhrnná správa o výsledku šetrenia nehody Z-226M / OK-MFU súhrnná správa o výsledku šetrenia nehody Z-226M / OK-MFU
súhrnná správa o výsledku šetrenia nehody Z-226M / OK-MFU súhrnná správa o výsledku šetrenia nehody Z-226M / OK-MFU záver náčelníka Aeroklubu Zväzarmu ČSSR page 1 záver náčelníka Aeroklubu Zväzarmu ČSSR
infografika Libor Šolín miesto havárie / infografika Libor Šolín


comments powered by Disqus