Záchrana rodinného klenotu Z-37A / OM-AIU

Gonzo - 18.6.2019
 

Môj otec pracoval ako letecký mechanik ešte za čias Slov-Air(u). Som ročník 1976, a od útleho detstva som za ním chodil na letisko do Prievidze obzerať aeroplány, kde sa mi dostal do uší zvuk hviezdicových motorov. Otec pracoval ako letecký mechanik na Čmelákoch v LO303 v Prievidzi, neskôr po zmene pomerov robil vo firme Beta Air  v Čechách

Miro Foltán kúpil po prevrate AIU do súkromného vlastníctva, stála v Brne na letisku a pravdepodobne ju kúpil od firmy REAS. V rokoch 1993 - 1998 na nej lietal a práškoval v Prievidzi, a môj otec Štefan Solárik na nej pracoval ako mechanik. Bohužiaľ ku koncu tohoto obdobia dostal Miro infarkt a bol nútený ju predať späť firme Agrolet Trnava so sídlom na letisku Kopánka, kde Čmelák lietal do konca svojej životnosti

AIU skončila po rôznych peripetiách v kravíne v Dolných Orešanoch, spolu s ďalšími vyradenými Čmelákmi. Nakoniec sa mi ju podarilo po dlhšom presviedčaní odkúpiť v dezolátnom stave od Agroletu v roku 2008, a priviezol som si ju domov na valníku do Nedožier, kde žijem 

Kedže sa tiež živím ako letecký mechanik, a pracujem na údržbe dopravných aeroplánov v zahraničí, tak prácu na záchrane / rekonštrukcii OM-AIU beriem ako relax 

Postupne sa mi podarilo Čmeláka očistiť od nánosov špiny, žltej farby a opravujem jednotlivé časti aeroplánu tak, ako keby mal byť na záver v letuschopnom stave. V skutočnosti nemám od neho žiadne papiere, taktiež nevlastním pilotný preukaz a mojim zámerom je dostať Čmeláka do perfektného stavu, ako exponát môjho "domáceho múzea"

Postavil som si pre účely opravy drevený hangár, do ktorého sa však Čmelák nevojde so zavesenými krídlami, po dokončení všetkých prác plánujem urobiť na ňom motorovku, a uskladniť ho (bez zavesených krídiel) v hangári

K dnešnému dňu nemám ešte dokončené krídla, trup musím potiahnuť plátnom a nastriekať žltou farbou. Na záver chcem povedať, že Čmeláka nechcem predať za žiadnu cenu, pretože je to aeroplán, na ktorom pracoval kedysi môj otec a je to aj pripomienka na moje detstvo v Prievidzi 

Pokiaľ má niekto informácie / fotografie o prevádzke Čmeláka Z-37A / OK-AIU, budem rád keď sa mi ozve cez Gonza, ďakujem

Roman Solárik

súviace články : 

Bumblebee type training

Pašerácky Čmelák Z-37A / LA-7777 Nižný Hrušov 

Prelet uneseného Čmeláka Z-37A / OK-ZKB

Plavákový Z-37A Čmelák / N37CZ

Z-37A Čmelák / OM-AIU Z-37A Čmelák / OM-AIU trucovňa Z-37A Čmelák / OM-AIU kabína Z-37A Čmelák / OM-AIU
Z-37A Čmelák / OM-AIU Z-37A Čmelák / OM-AIU Z-37A Čmelák / OM-AIU Z-37A Čmelák / OM-AIU


comments powered by Disqus