Tréner Z-226M / OM-LLL zachytil krídlom o dráty el. vedenia (LZNZ) 2009

Gonzo - 1.12.2015
 

za fotografie z archívu AK Nové Zámky ďakujem Nikolasovi Ivanicsovi 

Dňa  10.4.2009 vykonával pilot s lietadlom Zlin Z-226M poznávacej značky OM-LLL vleky klzákov. Po vykonaní siedmeho vleku pri priblížení na pristátie v štvrtej okruhovej zatáčke došlo k zachyteniu ľavého krídla o vodiče vysokého napätia, pádu lietadla na zem a k jeho prevráteniu na chrbát

Pilot nebol zranený, lietadlo bolo poškodené vo veľkom rozsahu

aviation-safety.net

photos - archív AK Nové Zámky
photos - archív AK Nové Zámky
Z-226M / OM-LLL Z-226M / OM-LLL Z-226M / OM-LLL Z-226M / OM-LLL
Z-226M / OM-LLL Z-226M / OM-LLL Z-226M / OM-LLL Z-226M / OM-LLL


comments powered by Disqus