Poistenie plachtára Otta Smika vo Vzájomnej Poisťovacej Banke SLAVIA / 1939

Gonzo - 21.2.2020
 

Otto Smik, študujúci (Mojmírova 1166 / Bratislava)

číslo prihlášky - 20

číslo preukazu  - 49

Potvrdzujeme, že ste poistený proti následkom telesných úrazov, ktoré by ste utrpel vo vecnej súvislosti s premávkou bezmotorových lietadiel, súcich v držbe H.L.G., alebo jej zložiek v rámci hromadného poistenia plachtárov H.L.G.  číslo 198.401 na dobu 

od 9. septembra 1939 ....  do 9. marca 1940  /  za materiál ďakujem Poky sen.

Otto Smik na zadnom sitzi Šedého vlka na svahu v Dúbravke

súvisiace články :  

Hangár v údolí

Stíhač Otto Smik D.F.C.

photo - archív Lojza Zábrodského
photo - archív Lojza Zábrodského
Vzájomne Poisťovacia Banka SLAVIA


comments powered by Disqus