Plukovník v.v. Mojmír Reich zalietavač v LOTN

Gonzo - 28.1.2022
 

Plukovník v.v. Mojmír Reich sa narodil 2.7.1927 v Hodoníne. Od 1. februára 1946 do 30. septembra 1946 absolvoval Pilotnú leteckú školu v Štemberku s prospechom dobrý a bol 37. medzi 86 žiakmi. Od 1. októbra 1946 do 30. mája 1947 absolvoval Pilotnú školu elementárnu - 2 v Olomouci s prospechom veľmi dobrý. Bol 7. medzi 61 žiakmi. V novembri 1946 učil lietať na C-6.5 / 26 / 34 / 50 pilot rtm. Hrušák, veliteľom čaty bol kpt. Vychodil. Od decembra 1946 učili lietať na C-6.5 / 26 / 34 / 42 / 43 / 50 / 51 / 53, pilot rtm. Hrušák a kpt. Vychodil. Od 5.12.1946 obdržal potvrdenie o schopnosti lietať samostatne cez deň na lietadlách C-6 a C-106 a od 1. marca 1947 mal potvrdenie o schopnosti lietať samostatne v noci na lietadlách C-6 a C-106. Od januára 1947 učili lietať na C-6.3 / 5 / 15 / 26 / 34 / 40 / 42 / 53 piloti kpt. Uruba, rtm. Kuchl, kpt. Vychodil, rtm. Hrušák a rtm. Kozák. Od 3. apríla 1947 mohol samostatne lietať cez deň na C-104. Nasledovala Pilotná škola elementárna - 2 v Prostějově - Stichovicich od 1. júna 1947 do 29. februára 1948. Školu ukončil s prospechom veľmi dobrý a bol 15. medzi 54 žiakmi. Od 20.6.1947 a od 7.10.1947 samostatne lietal na C-2 aj v noci. Dňa 1.2.1948 bol podľa čj.1597 / Duv. - let. 48 menovaný letcom II. triedy. Od 1. marca 1948 do 30. júna 1948 absolvoval ŠPUL - 7 v Olomouci, kde obdržal potvrdenie o schopnosti lietať v noci na C-104. Školu absolvoval s hodnotením veľmi dobrý a bol 2. medzi 20 poslucháčmi. Pilotnú školu elementárnu - 6 v Olomouci absolvoval od 1. júla 1948 do 30. apríla 1949. Pilotnú školu elementárnu v Prostějově absolvoval od 1. mája 1949 do 31. júla 1949. Dňa 30.6.1949 splnil podmienky na menovanie letca I. triedy. Nalietal 805 hodín, z toho v skúšobnej dobe 501 hod. Od 1. augusta 1949 do 15. októbra 1949 absolvoval Leteckú vojenskú akadémiu v Hradci Králove a od 15. októbra 1949 do 21. júna 1950 Leteckú vojenskú akadémiu v Pardubicích. Tu obdržal 13.12.1949 potvrdenie o schopnosti lietať samostatne cez deň na S-199. V Leteckom učilišti Prostějov - II Stichovice bol od 22. júna do 5.októbra 1950. Učiteľom lietania bol určený na základe DR LU čís. 14 čl.138 zo dňa 10.7.1950. Dňa 27. júla 1950 obdržal potvrdenie o schopnosti lietať samostatne cez deň na K-75 a 31. augusta 1950 na C-5. Za veliteľa roja bol určený KR MNO č. 97 z roku 1951.

Cvičenia ktoré absolvoval po príchode do Pilotnej leteckej školy 1. februára 1946 až po ukončenie LVA v Pardubicích 21.6.1950 : Zoznámenie sa s pilotnou kabínou, príprava pred letom, zoznamovací let, činnosť kormidiel, presun stroja, priamy vodorovný let, stúpanie, klesanie, pády, zatáčky 15 stupňov, stúpavé a klesavé zatáčky, štart proti vetru, priblíženie a pristátie, vývrtky, samostatný let, sklz po krídle, ostré zatáčky, lietanie podľa prístrojov, nízke - prízemné lietanie, štart a pristátie s bočným vetrom, bezpečnostné pristátie, núdzové pristátie, zákrok proti ohňu, spustenie motora za letu, bojové obraty - akrobacia, nočné lietanie, navigácia - navigačné lety a skupinové lietanie v roji.

V tomto období poznal letiská Olomouc 5.9.1946, Piešťany 10.3.1947, Chrudim 26.4.1947, Prorostějov II. 11.6.1947, Hradec Králové 19.8.1947, Havl. Brod 17.4.1948, Tri Duby 28.5.1948, Prostějov I. 9.8.1948, Kunovice 20.10.1948, Nitra - Janíkovce 15.12.1948, Pardubice 25.3.1949, Brno - 26.3.1949, Valašské Meziřičí - 11.5.1949, Prešov - 2.6.1949, Kamenica nad Cirochou - 2.6.1949, Spišská Nová Ves - 2.6.1949, Poprad - 2.6.1949, Jičín - 4.9.1949, Trenčín 18.10.1950. Dňa 18.októbra 1950 prišiel do Trenčína s 3. leteckým školským plukom u ktorého bol do 30.3.1954. Do 31.12.1951 uskutočnil 2.885 letov v trvaní 1. 205,05 hod. na lietadlách C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, CS-199, S-199,  K-75. K 30.12.1952 uskutočnil u 3.LŠP 489 letov v trvaní 123,20 hod. K 18.12.1953 u 3.LŠP uskutočnil 219 letov v trvaní 47,53 hod. Za zástupcu veliteľa letky pre výcvik bol menovaný KR MNO č. 231 / 52 - 1953 a veliteľom letky bol menovaný KR MNO č. 624 / 52 - 1953. 3. letecký školský pluk bol zrušený koncom roku 1953 a tak lietal od 1.4.1954 do 31.5.1971 v Leteckých opravovniach v Trenčíne, kde sa stal od apríla 1954 skúšobným pilotom. od 24.1.1957 inšpektorom - skúšobným pilotom a od 30.7.1963 inšpektor - starší skúšobný pilot LOT Trenčín. K 20.12.1954 v podniku Opravny Trenčín uskutočnil 171 letov v trvaní 57,02 hod. V rokoch 1956 - 1967 ako člen Aeroklubu Trenčín lietal na bezmotorových lietadlách VT-130, VT-7, VT-107, VT-24, VT-124 v roku 1957. V roku 1958 na VT-25, VT-125, VT-109. Na VT-125 v roku 1960, na L-13 roku 1962 a na L-16, L-116 roku 1967. Počas tohoto bezmotorového lietania bol na letiskách Bratislava - Vajnory, Trenčín, Jihlava, Olomouc - Neřetín, Nové Zámky, Nitra - Janíkovce, Žilina, Brno - Medlánky, Považská Bystrica, Valašské Meziřičí, Piešťany, Točná, Praha - Letňany, Liberec, Hořice, Choceň, Brno - Slatina, Otrokovice, Kunovice - nové staré, Kroměříž, Holíč, Dubnica nad Váhom, Vysoké Mýto, Partizánske, Ružomberok a Poprad.

Za nesúhlas so vstupom vojsk Varšavskej zmluvy do ČSFR 21. augusta 1968 bol z armády po 36 rokoch prepustený. Počas svojej leteckej kariéry nalietal vyše 10 tisíc letových hodín pri neuveriteľných vyše 45.000 štartoch. Zamestnal sa v Slov-Aire. Tieto letové hodiny nazbieral pri poľnohospodárskych letoch ktoré trvali 2-3 minúty, vo výške menej ako 30 m nad terénom, z improvizovaných štartovacích plôch. Lietať v takej malej výške desať rokov je ozajstným majstrovstvom. Lietal na 39 typoch motorových lietadiel a ich modifikáciách, vrtuľníkoch a 11 typoch vetroňov. Cez jeho ruky prešlo vyše tritisíc lietadiel, ktoré LOT od roku 1953 opravili. Niektoré z nich dopravil zákazníkom. Takto navštívil viaceré krajiny, od Poľska až po Egypt. V roku 1965 bol vo Lwove. Bol najdlhšie lietajúcim skúšobným pilotom LOT. Vycvičil desiatky pilotov v armáde a v Slov-Aire na rôznych typoch lietadiel. V prvom polroku 1982 pred odchodom do dôchodku nalietal ešte 322 letových hodín.

Bol členom Klubu letcov M.R.Štefánika v Trenčíne, členom Zväzu protifašistických bojovníkov. Zúčastňoval sa pietných podujatí pri príležitosti oslobodenia mesta Trenčín a výročí SNP, ako aj vernisáži výstav k týmto výročiam. Uskutočnil rad prednášok aj pre mladú generáciu. V októbri roku 1999 sa zišiel s kolegami zalietavajucími pilotmi LOT mjr. v.v. Ľubomír Mihula, pplk. v.v. Jozef Klas, pplk. v.v. František Jankech, pplk. v.v. Ján Bušo a pplk. v.v. Jozef Šimon.V dňoch 16.-18.5.2008 sa zúčastnil v Pruhonicích stretnutia pri príležitosti 60. výročia vyradenia II. turnusu LÚ Prostějov 1946 - 1948 dňa 15.2.1948.

Do leteckého neba odišiel 27.9.2018. Dňa 1.10.2018 sa sním rozlúčila rodina, priatelia z LOT a Klubu letcov pri Posádkovom klube Trenčín. Za svoju dlhoročnú službu v ČSĽA obdržal viacero vyznamenaní, medailí, čestných odznakov a čestných uznaní. Poslednú poctu mu vzdali letci Aeroklubu Trenčín preletom lietadiel nad mestským cintorínom, Trenčín kde sa konala posledná rozlúčka, ktorú vykonal v mene Klubu vojenských veteránov plk.v.v.I ng. Mgr. Jaroslav Balocký.

Nech Vám je zem slovenská ľahká. Odpočívajte v pokoji.

Česť Vašej pamiatke

npráp. v.v. Jozef Korený

Pramene:

1. VHA - CR Trnava - Kmeňový list
2. Jambor,Ladislav: Letecká legenda Trenčína
In: Trenčanske noviny č. 19, 7.mája 1996
3. VHA - CR Trnava:Letové denníky 1946 - 1982
4. Spomienky plk.v.v.Mojmíra Reicha - Archív autora

článok som prebral z webu - jozefkoreny.sweb.cz

súvisiace články : 

Mojmír Reich photos

Aeroplány opravené v Leteckých opravovniach Trenčín (1953 - 1965)

Zdeněk Med / Tomáš Ľubomír Trenčín 1988

Mojmír Reich Mojmír Reich


comments powered by Disqus