Nebezpečné zblíženie paraglajdu s dronom

Gonzo - 15.6.2015
 

Na videu je v čase od 2:37 vidieť ako sa na 12 tich hodinách nižšie pod dronom zjaví paraglide, v tej chvíli sa dá odčítať z obrazovky okrem iného výška 2.097 m. Neviem či je to údaj AGL, alebo QNH či QFE, to v tejto chvíli nie je podstatné, i keď podľa zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) to jedno nie je  / oprava !! - stredný údaj je skoro určite vzdialenosť dronu od operátora 

Ďaleko horšie je operátorovo následné konanie, keď vedome manévruje s dronom tak, aby sa priblížil k paraglidu, čo sa mu v čase 3:26 podarí, pričom je výrazne bližšie, ako predtým

V tej chvíli je na obrazovke dronu zobrazený údaj o rýchlosti dronu 53 km / hod. (vľavo) a vzdialenosť od operátora 1.950 metrov. Vzájomná vzdialenosť paraglidu a dronu je v tej chvíli rádovo v desiatkách metrov (30 - 40 metrov), pilot paraglidu uviedol na webe, že to bolo 10 metrov

Udalosť sa stala pri obci Sitnička, k zblíženiu s dronom sa na webe neskoršie negatívne vyjadril pilot paraglidu, otázne je síce ako sa k videu dostal, ale to už je iný príbeh

A čo hovorí v tomto prípade Letecký zákon ? prečítajte si :

Lietadlá spôsobilé lietať bez pilota s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 150 kg môžu podľa § 7, ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávať lety vo vzdušnom priestore len za podmienok, ktoré prihliadajú na bezpečnosť letu a ktoré určí rozhodnutím Dopravný úrad  po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. Primerane sa pritom uplatňujú požiadavky platné pre vykonávanie letov lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky pre letecký personál, letovú spôsobilosť lietadiel, vykonávanie leteckej dopravy a leteckých prác.

Bezpilotným lietadlom (ďalej aj “UAV” – Unmanned Aerial Vehicle) sa rozumie lietadlo spôsobilé lietať bez pilota na palube (§7 leteckého zákona). Bezpilotné lietadlá sa delia na:

 • autonómne lietadlá (tzn. bezpilotné lietadlo, ktoré neumožňuje zásah pilota do riadenia letu),
 • diaľkovo riadené lietadlá (tzn. bezpilotné lietadlo riadené zo stanice osoby, ktorá takéto lietadlo ovláda, a takáto stanica nie je na palube diaľkovo riadeného lietadla),
 • modely lietadiel (tzn. bezpilotné lietadlo používané bez obchodného zámeru len na športové, súťažné alebo rekreačné účely).

Vo všetkých prípadoch sa vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky uplatňuje povinnosť prevádzkovať lietadlo iba v súlade s podmienkami a požiadavkami platnými pre využívanie vzdušného priestoru a dôsledná separácia lietadiel spôsobilých lietať bez pilota (bez ohľadu na ich hmotnosť) od pilotovaných lietadiel !


VYKONÁVANIE LETOV

Ak nie je rozhodnutím Dopravného úradu v súlade s prevádzkovou príručkou držiteľa povolenia na vykonávanie leteckých prác a po splnení dodatočných podmienok príslušnému prevádzkovateľovi povolené inak, platí nasledovné:

 1. Prevádzkovateľ akéhokoľvek lietadla spôsobilého lietať bez pilota:
  • je zodpovedný za stav UAV a jeho letovú spôsobilosť,
  • je zodpovedný za prípravu a vykonanie letu,
  • sa musí pred vykonaním letu oboznámiť s aktuálnym využitím vzdušného priestoru.
 2.  S  UAV je zakázané lietať:
  • do vzdialenosti presahujúcej vizuálny kontakt operátora s UAV alebo do vzdialenosti väčšej ako 1 000 m, podľa toho čo je menej (ďalej len „vizuálny kontakt“),
  • vo vzdialenosti menšej ako 50 m od akejkoľvek osoby, budovy, lode alebo vozidla s výnimkou zariadenia a osoby zabezpečujúcej vzlet a pristátie,
  • v riadenom vzdušnom priestore a vo vyčlenených priestoroch vrátane zón citlivých na hluk z prevádzky lietadiel (napr. chránené územia),
  • v blízkosti verejných aj neverejných letísk všeobecného letectva (tzv. športové letiská) vrátane heliportov vo vzdialenosti menšej ako 5 500m od vzťažného bodu (ATZ zóna) bez povolenia a koordinácie s prevádzkovateľom letiska alebo správcom plochy

Keď sa vrátime spät k videu a zblíženiu dronu s paraglidom tak je potom zjavné, že majiteľ a operátor dronu porušil letecký zákon v niekoľkých bodoch :

 

 1. operátor letel s dronom bližšie ako 50 metrov od akejkoľvek osoby, použijúc slovník zákona
 2. operátor v danej chvíli nemal vizuálny kontakt s dronom, viď údaj 2.097 metrov a zámerne manévroval tak, aby sa dostal blízko paraglidu a potenciálne tým ohrozoval jeho pilota

Problém zákona vidím v jeho vykonateľnosti, kto sa tým bude zaoberať ? kto bude vynucovať doržiavanie bezpečnosti ?, keď si zoberieme do úvahy, že dron si dnes môže kúpiť každý. Pokiaľ nebude zavedená povinnosť registrácie dronov už pri jeho kúpe, či dovoze do republiky, tak neviem

 

Omnoho horšia je u majiteľov a operátorov dronov ďalšia vec, a to je letecké vzdelanie, či prípadné nulové skúsenosti s leteckou prevádzkou

 

Slovom, že to môžu byť draci ignorujúci všetkých a všetko, schopní za relatívne malé peniaze dostať svoj dron do výšky, kedy už môže hroziť stret s paraglidom, vetroňom, športovým lietadlom, či dokonca dopravným aeroplánom s pasažiermi na palube (takýto prípad sa už stal). Na You Tube som našiel video, ako dron letí nad mrakmi a neskôr operátor preklesáva vrstvu mraku, až kým nemá vizuálny kontakt so zemou, samozrejme cez kameru dronu

 

Aby to nebolo jednostranné, uvedený prúser sa tiahne potenciálne celou vertikálou / hierarchiou leteckej prevádzky, čím myslím napr. :

 1. dopravné a vojenské lietadlá / versus športové motorové aeroplány a vetrone
 2. vetrone / versus paraglidisti
 3. a nakoniec povedzme vetrone a paraglidisti / versus drony

Výcvik vo Zväzarme, prípadne v súčasnostnosti v leteckých školách dával určitú záruku neustáleho školenia a vzdelávania účastníkov leteckej prevádzky, myslím na strane amatérov / športových pilotov, čo sa u paraglidistov už povedať nedá a u operátorov dronov je to asi sci - fi

 

V praxi som zažil, že počas pristávania vo Vajnoroch na dráhu 04 na Z-226 sa zprava rútil na mňa rádiom riadený akrobatický model poháňaný benzínovým motorčekom (v tejto časti letiska mali modelári svoju asfaltovú dráhu), teda nič moc pocit v tej chvíli a naopak z druhej strany barikády - sedel som v Januse, keď sme obletovali paraglidistu

 

za námet a materiál / video ďakujem Mariánovi Hadnagy

 

photo - Joel Saget
photo - Joel Saget


comments powered by Disqus