Let L-18 / 1955

Gonzo - 10.6.2014
 

Predprojekt počítal s motormi československej konštrukcie M-446 s výkone 700 hp pri štarte, aj to len pri prototypových skúškach. Súčasne sa zvažovala možnosť / bol úmysel zakúpiť z cudziny aspoň pre jeden prototyp, napr. anglické motory Alvis Leonides Major (poháňal napr. vrtulník Westland Whirlwind - pozn. Gonzo)

Ako definitívna pohonná jednotka bol zvolený čsl. dvojhviezdicový motor M-481 vlastnej konštrukcie, ktorej vývoj sa práve začínal, s počiatočným výkonom pri štarte 700 hp, ktorý by sa pravdepodobne neskôr dal zvýšiť na cca 800 -850 hp

muška Let L-18

Požiadavky na aeroplán rátali s rozmedzím prevádzkových teplôt + - 60 stupňov Celsia, zároveň však autori obratom priznávajú, že v Československu neexistujú podmienky, kde by sa to dalo vyskúšať a preto navrhujú, aby v počiatku aeroplán vyhovoval teplotným podmiemkam  + - 30 stupnov Celsia

Taktiež verzie s plavákmi a a lyžami by sa dali vyskúšať len v ZSSR, s ktorým sa aj počítalo do budúcnosti ako s odberateľom

technicko - taktické parametre L-18, ďalšie strany sa nachádzajú vo foto prílohe

thanks to Jaroslav Dostál

súvisiace články :  

Štúdia plavákovej Moravy L-200P

Projekt XL-540 Letu Kunovice / 1965

Projekt XL-510 Letu Kunovice / 1965

Let L-18 Let L-18 Let L-18 Let L-18
Let L-18 Let L-18 Let L-18 Let L-18
Let L-18 Let L-18 Let L-18 TTP L-18
TTP L-18 TTP L-18 TTP L-18 muška Let L-18


comments powered by Disqus