Prvé národné plachtárske preteky M.L.L. Banská Štiavnica / 1935

Gonzo - 27.4.2019
 

druhý zľava je Samuel Sivák a sediaci v strede Oldřich Lutera pod rozhľadnou Andreja Kmeťa / za materiál ďakujem M. Szabó sen.

I. národné plachtárske závody gen.M.R. Štefánika v Banskej Štiavnici 28.IV. - 12.V. 1935 poriada Stredoslovenská župa Masarykovej leteckej ligy. V sobotu 27. apríla večer o 20:00 hod. slávnostná akadémia (60 členný orchester ing. prof. Pittla, 100 členný spevácky zbor prof. Žaluďovej a sólový spev Dr. Kopeckého)

terén Sitno /  zdroj - časopis Letec č.2 / 1935 - digitalniknihovna.cz

V nedeľu ráno o 9:20 hod. zraz delegátov MLL a neskôr v mestskom dome zjazd plachtárskych odborov MLL. O 11:00 hod. promenádny koncert. Odpoludnie 14:30 hod. privítacia reč a zahájenie závodov. Na preteky je prihlásených 35 pilotov a 18 vetroňov. Závodí sa v letu kĺzavom (plachtári s výcvikom A až B) a v lete plachtovom (plachtári s výcvikom B až C). Závody v letu kĺzavom sa konajú na letisku v Štefultove, závody plachtárske na Sitne  

za materiál ďakujem Lubošovi Zábudlému sen.

letisko Štefultov pod Sitnom

hangár plachtového odboru M.L.L. Banská Štiavnica / za fotografiu ďakujem p. Matějíčkovi

 časopis Letec 6 / 1935  zdroj - digitalniknihovna.cz  / (Digitální studovna Ministerstva obrany ČR)

zrekonštruovaná reštaurácia a rozhľadna pod Sitnom, jej dnešná podoba  

dúfam, že plachtárska nástenka z roku 1935 na rozhľadni visí dodnes

Zľava: Samuel Sivák † , Marie Luterová, Oldřich Lutera † , Jan Lutera (syn Luterovcov), Ernest Vavrovič   bývalý pilot z Partizánskeho, lietajúci učastník SNP, podnikový pilot ZDA - fotografia pred hlavnou bránou ZDA, n. p. v Partizánskom

plachtárska trofej Oldřicha Luteru z Valašského Meziříčí

Oldřich Lutera a Samuel Sivák, stojaci pred Aerovkou Ae-45  / OK-HGD na letisku v Partizánskom

 zľava Vavrovič, Luterová, Lutera, Lutera (ml.), Sivák pod Sitnom

p.Sivák, Lutera a Luterová v klubovni na letisku v Partizánskom (v pozadi nástenka s fotkami zo Sitna)

zdroj - časopis Letec č.2 / 1935

druhý zľava je Samuel Sivák a sediaci v strede Oldřich Lutera letisko Štefultov pod Sitnom Oldřich Lutera a Samuel Sivák, stojaci pred Aerovkou Ae-45  / OK-HGD na letisku v Partizánskom plachtárska nástenka z roku 1935 v reštaurácii pod Sitnom
p.Sivák, Oldřich Lutera a p.Luterová v klubovni na letisku v Partizánskom plachtárska trofej Oldřicha Luteru z Valašského Meziříčí reštaurácia a rozhľadna pod Sitnom  zľava Vavrovič, p.Luterová, p.Lutera, Lutera (ml.), Sivák pod Sitnom
zľava: Samuel Sivák † , Marie Luterová, Oldřich Lutera † , Jan Lutera (syn Luterovcov), Ernest Vavrovič † Národné Štefánikove závody plachtárov v Banskej Štiavnici - page 88 Národné Štefánikove závody plachtárov v Banskej Štiavnici - page 89 Národné Štefánikove závody plachtárov v Banskej Štiavnici - page 90
pohár pre víťaza plachtárskych pretekov, ktorý venoval Minister národnej obrany ČSR p.Bradáč krištálový pohár pre víťaza pretekov venovaný ústredím MLL terén Sitno - časopis Letec č.2 / 1935 plachtársky terén Sitno - časopis Letec č.2 / 1935


comments powered by Disqus