Historické letiská na Slovensku

Gonzo - 11.11.2012
 

svahové letisko Straník / 1936

Pokúsil som sa dať dohromady zoznam starých historických letísk na Slovensku, bohužial čo sa týka letísk v Čechách, podarilo sa mi zohnať minimum podkladov

Mapa letísk Slovenského leteckého sboru / 1942

Zoznam určite nie je úplný - informácii o letiskách, ktoré som vedel nájsť je dosť málo, určenie polohy svahových letísk  je iba približné a často pomôže iba Mr. Google - uvádzam len letiská, ku ktorým mám aké také podklady

Vojenské letiská :

Bratislava - Vajnory / Nitra - staré letisko / Piešťany / Malacky - Nový Dvor / Spišská Nová Ves / staré letisko Košice / Pezinok - Rozálka / Mokraď / Išla / Strážske / nemecké letisko Vinné / záložné letisko Zolná / poľné letisko Veľká - Poprad /  poľné letisko Rohozná - Brezno / poľné letisko Ražňany / záložné letisko Veľká Lúka - Muráň / ruské poľné letisko 

svahové letisko Straník, pred hangárom Grunau Baby II / OK-301 a OK-315, v strede Kranich / OK-4005  - photo vrtulnik.cz

Plachtárske svahové letiská : 

Straník - Žilina / Ostrý vrch - Dubnica nad Váhom / Štefultov pod Sitnom / Šalková - Banská Bystrica / Urpín " Jamka " - Banská Bystrica / Pezinok - Cajla / Horné Orešany / Zobor - Nitra / Bratislava - Dúbravka

zvyšky hangáru na svahovom letisku Ostrý vrch / Dubnica nad Váhom - dnes k nemu vedie cesta z Dubnice na Medzihorie, nachádzalo sa blízko konca dnešnej cesty - za fotografiu ďakujem Slávovi Dudášovi

Športové letiská pre zmiešanú plachtársku a motorársku prevádzku :

Považská Dubnica / letisko Areál ZŤS - Dubnica / Dunajská Streda / Svit / Brezový Majer - Žilina 

u niektorých letísk došlo postupom času k zmene funkcie z vojenského na dopravné, prípadne športové letisko ( viď Vajnory, Piešťany, Spišská Nová Ves )

súvisiace články :

Letisko Pezinok - Rozálka 

Svahové letisko Dúbravka

Svahové letisko Štefultov 

Letisko Spišská Nová Ves počas invázie do Poľska

Tatranský Aeroklub odštartoval !

Svahové letisko Šalková / Banská Bystrica

Svahové letisko Červená skala - Fiľakovo

Plachtársky terén Horné Orešany

Ako začínali v Trstenej ?

Svahové letisko Lysá Stráž

La-5FN na letisku Zolná / z archívu Pavla Polacha zvyšky hangáru na bývalom svahovom letisku Ostrý Vrch / Dubnica nad Váhom svahové letisko Straník


comments powered by Disqus