Heinkel He-111 Vzdušných zbraní

Gonzo - 22.8.2016
 

photos - archív Balneologického múzea Piešťany

za materiál ďakujem Andrejovi Bolerázskemu

pohľad na Vysoké Tatry z kabíny He-111

N E S T Ú P A Ť ! 

Heinkle He-111 SVZ počas výcviku padákových strelcov / archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 22073

súvisiace články :

Gotha Go 145 slovenských Vzdušných zbraní

Činnosť Vzdušných zbraní v dokumentoch DLM

photo - Balneologické múzeum Piešťany
photo - Balneologické múzeum Piešťany
Heinkel He-111 Heinkel He-111 Heinkel He-111 Heinkel He-111
Heinkel He-111 pohľad na Vysoké Tatry z He-111 Heinkel He-111 nemecký He-111 na letisku v Trenčianskych Biskupiciach / archív R. Božíka


comments powered by Disqus