Zlínska pilotka Anna Železníková

Gonzo - 20.9.2020
 

Asi dodnes nejznámější zlínskou pilotkou je Anna Železníková. Narodila se v roce 1915 v Malenovicích u Zlína v rodině drobného rolníka. Jak ve svém životopise uvádí, už od dětství se jí létání velmi líbilo. Obdivovala stroje všeho druhu, a tak doma rozebírala mamince šicí stroje a místo hraní s panenkami ničila kladivem šrouby. Vychodila pět tříd obecné a čtyři třídy měšťanské školy. Po škole pracovala od roku 1930 u firmy Baťa jako šička v obuvnické dílně.

Už v sedmnácti letech se chtěla naučil létat na kluzácích, tatínek to ale nedovolil. V den svých dvacátých prvních narozenin, 23. ledna 1936, složila v pokladně místní skupiny M.L.L. ve Zlíně částku 2.000 Kčs a podala si přihlášku k motorovému pilotnímu výcviku. Předseda místní skupiny M.L.L. Bohuslav Ševčík ji ale s přihláškou třikrát vyhodil, než začal vážně uvažovat o jejím zařazení do výcviku. Nakonec se to podařilo a na jaře 1936 zahájila pilotní výcvik na motorových letadlech Zlín-XII. Jejím instruktorem byl Antonín Glacner. Už v červnu složila teoretické zkoušky na výtečnou a praktické na velmi dobrou. Pilotní průkaz pilotky turistických letadel jí byl vystaven ministerstvem veřejných prací 27. října 1936. To už ale měla za sebou první velký úspěch v první letecké soutěži. Velmi usilovala o zařazení na práci při výrobě letadel, aby jejich konstrukci dobře porozuměla. Nakonec se jí podařilo získat práci u montáže leteckých motorů, dělala ale jen pomocné práce. V létání měla velké plány. Chtěla se stát pilotkou prodejního oddělení Zlínské letecké a.s. a prodávat a propagovat letadla Zlín-XII ve světě. Chtěla létat také akrobacii a účastnit se velkých mezinárodních závodů.

Na neděli 11. října 1936 připravila místní skupina M.L.L. ve Zlíně první leteckou soutěž ve své historii s názvem I. letecký okruh Moravou. Na soutěž se přihlásilo celkem 18 dvoučlenných posádek s 18 stroji. Aeroklub M.L.L. Zlín vyslal do soutěže celkem 11 posádek. Deset soutěžilo na Zlínech a jedna na DH-60 Moth. Do závodu se přihlásila, pravděpodobně poprvé v historii československého sportovního letectví, i kompletní ženská posádka, pilotka Anna Železníková a navigátorka Leopolda Veletová. V soutěži obsadily velmi pěkné deváté místo. Byl to první velký sportovní úspěch Anny Železníkové, o kterém psal domácí i zahraniční tisk. A další následovaly. Pěkné umístění dosáhla v roce 1937 ve II. ročníku Hallerova poháru v Plzni a na III. národním letu Republiky československé. Největšího úspěchu dosáhla Anna Železníková na mezinárodní letecké soutěži státy Malé dohody na přelomu srpna a září 1938, kde se s beznadějně nejslabším motorem na svém Zlínu-XII / OK-TBN umístila na desátém místě ve své kategorii, na třicátém druhém celkově a ve zvláštní kategorii žen - pilotek na prvním místě před zkušenou rumunskou pilotkou Nadio Russo.

Německá okupace v roce 1939 znamenala konec létání i pro Annu Železníkovou. V tomto roce se provdala za Františka Štěpánka, se kterým vychovala dvě děti. Po válce byla členem Aeroklubu Zlín, aktivně už ale nelétala. Pracovala v n.p. Svit Gottwaldov, od roku 1956 v invalidním důchodě jako servírka v hotelu Moskva, později jako ředitelka mateřské školy v Otrokovicích.

Anna Štěpánková - Železníková zemřela v roce 1983 a je pochována na Lesním hřbitově ve Zlíně

Ján Dúbravčík

súvisiace články :

Prvou pilotkou bola Ľudmila Šapošnikovová

Prvá slovenská pilotka Katarína Schweigertová

Marta Pavlíková - motorová pilotka SleSu / 1942

Bratislavská plachtárska Ľudmila Bugárová 

Eleonóra Bačová - jediná čsl. pilotka MiGu-15

Ako sme lietali - spomienky Hanky Havelkovej

Čriepky zo života Jindry Paušovej (rod. Juklovej)

Jarmila Vesperínová

Akrobatka Betka Kapustová

Belasé výšky - rozhovor s akrobatkou Oľgou Kovačičovou

Anna Želazníková pilotka Anna Železníková pred Z-XII.160 pilotka Anna Železníková počas súťaže okolo Malej Dohody


comments powered by Disqus