Akrobatická Avia BH-22.1

Gonzo - 30.10.2012
 

Dňa 29. júla 1925 sa vzniesol prvý krát do vzduchu nový celodrevenný cvičný akrobatický dvojplošník Avia BH-22.1 (pilotovaný továrenským pilotom Fritschom), vojenské označenie B.22.1 s motorom Hispano Suiza HS Ba 180 ks výr. čísla - 12146. Nasledujúci deň si Aviu vyskúšal i Dr.Zdeňek Lhota

Prototyp zakúpila Vojenská Správa objednávkou č. 23.093/ 3.odd.25 zd. 12/12.25 za 180.000 Kč a dala ho k dispozícii pilotom do VLU v Chebe. Dňa 13.8.1925 bolo lietadlo Fritschom predvedené v Kbeloch oficiálnej komisii MNO za prítomnosti gen.Čečka, prednostu MNO / LO

Nasledovala objednávka I. série lietadiel BH-22 čj.12.018/37.odd.26 zd.20/7.26 na 18 lietadiel po 149.985,44 Kč

vstup do albumu Avia biplanes na Google Photos 

fotografie pochádzajú z Technického múzea v Brne

Dňa 9.1.1928 vystavilo Ministerstvo Národnej Obrany objednávku na II. sériu 29 tich lietadiel BH-22 čj. 4.440-dúv.V/3. odd.27 s podmienkou, že táto séria bude postavená so všetkými zmenami a úpravami požadovanými Vojenskou Správou na základe skúseností získanými prevádzkou I.série. Cena 1ks lietadla II.séria bola na úrovni 158.000 Kč. Dohromady sa vyrobilo 40 ks strojov Avia BH-22

Lietadlá I.série prevzala Vojenská Správa medzi májom až augustom 1926, posledné kusy II.série boli prevzaté v októbri 1928. Vačšina Avií BH-22 lietala v pilotnej škole VLÚ, po dvoch lietadlách dostali bojové útvary k nácviku akrobacie. Lietadlá slúžili prakticky až do zániku republiky, Vojenská Správa predala niekoľko Avií v tridsiatych rokov Aeroklubom 

súvisiace články :  

Havária Avie B.22.8 u Předměric 

Akrobatická Avia B-122

fotografie z archívu Technického Múzea Brno, za pomoc a podporu ďakujem p. Břínkovi

Avia BH-22.2 / OK-LIW, MLL Praha / foto ČTK

civilné poznávacie značky Avii BH-22 patriacich Ministerstvu verejných prác

Avia BH-22.5 / OK-LAN patrila MLL Piešťany

dopis Miroslava Hajna, spoluzakladateľa a hlavného konštruktéra Avie, z roku 1936

 

výkres Avia BH.22 / Technické múzeum Brno Avia BH-22 / OK-LIW AVia BH-22 / OK-LIW Avia BH-22.1
zoznam civilných poznávacích značiek Avií BH-22 patriacich Ministerstvu verejných prác dopis Miroslava Hajna z roku 1963, spoluzakladateľa a hlavného konštruktéra Avie Avia BH-22 Západočeského Aeroklubu Avia BH-22.5 / OK-LAN MLL Piešťany


comments powered by Disqus