akad. sochár V. Ihriský člen Aeroklubu Bratislava

Gonzo - 15.10.2013
 

Vojtech Ihriský v deň svojich 65. narodenín / photo - M. Borodáčová zo 7.12.1964 - publikované na vtedy.sk

V decembri 1999 by sa dožil storočnice jeden z nestorov slovenského výtvarného umenia 20. storočia - akad. sochár Vojtech Ihriský (1899 - 1988)

Napriek tomu sa zdá, že málokto vie o tomto bardovi monumentálnej pamätníkovej tvorby u nás, ktorého pomník P. O. Hviezdoslava stojí už vyše šesťdesiat rokov na námestí toho istého mena v Bratislave. Okrem iného, bol to práve Vojtech Ihriský čo v dimenziách slovenskej medzivojnovej sochárskej tvorby výrazne rozvinul a uplatnil vo svojom diele problematiku sociálneho umenia, ktoré sa stalo - ako vieme - neoddiskutovateľnou súčasťou našej figurálnej plastiky. Dá sa povedať, že to priamo súvisí i s jeho rodovým prostredím. Vojtech Ihriský sa narodil v Krásne nad Kysucou. Spočiatku študoval na pedagogickom inštitúte a po skončení 1. svetovej vojny (v ktorej sa aktívne zúčastnil), navštevoval Akadémiu výtvarných umení v Prahe (1921 - 1926), kde bol žiakom známeho profesora J. Štursu

Neskôr sa zapojil do rozvíjania programu pomníkovej a pamätníkovej tvorby v bývalom Československu. V tomto prípade išlo tiež o prezentáciu symboliky nového štátneho útvaru na mape sveta a súčasne o uctenie si pamiatky tých, čo sa o jeho vznik zaslúžili, a tých, ktorí položili vo vojne životy. Tak vznikli jeho monumentálne pomníky a pamätníky Víťazstva i Padlých v Žarnovici a Trenčianskej Teplej, ďalej plastiky M. R. Štefánika, B. Björnsona, Scota Viatora, J. Hollého a i.

socha P. O. Hviezdoslava v Bratislave, zdroj - Wikipedia

Predovšetkým však spomínaný Pomník Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave, ktorý vytvoril v rokoch 1933 - 1937, a ktorý patrí dnes už k neodmysliteľným sochárskych atribútom hlavného mesta Slovenska. Na jeho vzniku sa podieľal i akademický sochár Jozef Pospíšil. Ten však prispel k vytvoreniu monumentálneho podstavca, ale samo dielo - bronzová figúra básnika - je autorstvom Vojtecha Ihriského. Pri príležitosti spomínanej umelcovej storočnice pripravila Slovenská národná galéria v Bratislave výstavu približujúcu jeho život a tvorbu, na pozadí niekoľko z mála zachovaných diel, ktoré pochádzajú zo zbierok našich galérií a z umelcovej pozostalosti (Ťažká robota, Žiarlivý, Pomsta, Rozsievač, Matka, Bez práce - bez chleba z obdobia rokov 1927 - 1933). Dopĺňajú ich fotografické zväčšeniny spomínaných sochárskych monumentov. K tomu treba pripočítať zaujímavé archívne a fotodokumentačné materiály

Vojtech Ihriský v deň svojich 65. narodenín / photo - M. Borodáčová zo 7.12.1964 - publikované na vtedy.sk 

Predstavujú verejnosti Vojtecha Ihriského nielen ako umelca-sochára, ale tiež letca, kameramana, vynálezcu, publicistu a ochrancu prírody. Vojtech Ihriský bol totiž osobnosťou so širokospektrálnymi záujmami. Venoval sa napr. športovému letectvu (jeho pilotný preukaz mal poradové číslo 1, letecký výcvik ukončil v r. 1930), bol náruživým športovcom (venoval sa športovej streľbe a bol dokonca nominovaný na XII. olympijské hry v roku 1940, ktoré sa zo známych dôvodov neuskutočnili), ďalej prihlásil niekoľko vlastných patentov (napr. zdokonalenie mazania výbušného motora alebo vreckový písací stroj pre novinárov a žurnalistov) a zaoberal sa dokonca i problematikou stabilizácie šikmej veže v Pise

Počas WWII mal Vojtech Ihriský výtvarnú dielňu v Hlohovci

Sochár a vynálezca z Krásna by sa dožil 100 rokov  -  sme.sk

Reliéf - alegória Práca na poli, zber úrody  - budova Slovenskej sporiteľne Hlohovec

Socha - Sediaca matka s dieťaťom  -  Hlohovec 

Socha Milana Rastislava Štefánika Malacky

pamätník M.R.Štefánika na druhej strane Váhu - photo / povazska-bystrica.otvorene.sk

Nakrútil tiež niekoľko dokumentárnych filmov (Stretnutie so slovenskými krajanmi v Rumunsku, Návšteva u Scota Viatora v Londýne) a podieľal sa na organizácii výtvarného života na Slovensku. Žiaľ, jeho život i tvorbu zasiahlo niekoľko zdrvujúcich rán. Predovšetkým dva požiare, počas ktorých do tla vyhoreli jeho ateliéry, a tiež postupne upadajúci záujem o jeho tvorbu po 2. svetovej vojne. Ihriský sa utiahol do ústrania, a až neskôr, v roku 1980, bolo jeho celoživotné dielo ocenené vysokým štátnym vyznamenaním. V roku 1987 (pri príležitosti umelcových 88. narodenín) mu venovali kolegovia-výtvarníci, tvoriaci v rôznych disciplínach, pamätný album - konvolút originálov - od J. Kostku po A. Rudavského a J. Hobora, ktorým si uctili jeho celoživotné dielo. Výstava Vojtecha Ihriského sa snažila pripomenúť všetkým, čo o umenie javia záujem, život a tvorbu tejto rozhodne zaujímavej postavy slovenského výtvarného umenia. Umenia, ktoré sa vyvíjalo v zložitých súkolesiach času, aj napriek nepriazni rôzneho druhu a dokázalo nájsť veľakrát výpoveď, ktorá priamo súvisela a s dejinami tohto národa, jeho územím a životnými osudmi

Ľubomír Podušel  

zdroj -  web Hospodársky denník / 7.10.1999

Vojtech Ihriský bol aj autorom návrhu leteckých odznakov vyrobených v Štátnej mincovni Kremnica pre Vzdušné zbrane

Oznamujem Vás s úctou, že protihodnotu leteckých odznakov, ktorá bude riadnym účtom mincovni vyúčtovaná, ráčte uhradiť priamo štátnej mincovni v Kremnici. V obnose, účtovanom štátnou mincovňou, je započítaný autorský honorár od objednaného počtu odznakov, ako aj všetky technické postupy. So zaplatením vykázaného obnosu účtom v štátnej mincovni v Kremnici budú všetky zaviazanosti Kremnici voči Vám a voči mne vyrovnané

zdroj - ebadatelnavhavhu.sk

Štefánikov pomník v Považskej Bystrici, dielo akad. sochára Vojtecha Ihriského      

súvisiace články :    

História Aeroklubu Bratislava - Vajnory

Vlasti a letectvu - bronzová doska Vojtecha Ihriského  

photo - archív MV SR, SNA, f. STK, foto č.03168

pamätník gen. M.R. Štefánika v Považskej Bystrici, diela Vojtecha Ihriského pamätník gen. M.R. Štefánika / photo - povazska.dnes24.sk pamätník gen. M.R. Štefánika na druhej strane Váhu pamätník gen. M.R. Štefánika na druhej strane Váhu
pamätník gen. M.R. Štefánika v Považskej Bystrici, diela Vojtecha Ihriského - archív MV SR, SNA, f. STK, foto č.03168 pamätník gen. M.R. Štefánika v Považskej Bystrici, diela Vojtecha Ihriského - archív MV SR, SNA, f. STK, foto 03172


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Gulash Rallye - Memoriál Ľ. Majerčáka 2020

Aeroklub Poprad pozýva všetkých pilotov, aeroklubákov a priaznivcov lietania na tradičné podujatie spojené so zatváraním tatranského neba, Gulash Rallye 2020 s podtitulom Memoriál Ľubomíra Majerčáka. Uskutoční sa 17. októbra 2020 na...

Gonzo - 01.09.2020
Autori
 

 

 

PZL P.11 Kraków
Foto dňa
PZL P.11 Kraków