Juraj Borcha

Narodený 15. mája 1984 v Partizánskom, v japonskom zverokruhu v znamení letectvom posadnutých. Už od útleho veku zoznamovaný s lietadlami z východného bloku, ktorých krása mu v srdci zostala zapísaná až do dnes. Obrázky z L+K začal miešať na základnej škole aj s písmom a začal sa lietadlám venovať ešte viac a táto tématika ho od tej doby neopustila. Jeho prvé lietadlo s meniteľnou geometriou a záporným šípom bolo v tom čase jeho ruka a päť prstov a každú voľnú chvíľku venoval lietaniu na tomto type a dodnes má na ňom odlietaných niekoľko tisíc hodín.

Finančná situácia doby neumožňovala, aby sa stal pilotom, ale to ho neodradilo, na letisku v Malých Bieliciach strávil všetok svoj voľný čas a po základnej škole roku 1998 začal študovať ako letecký mechanik na SOU letecko-opravárenskom v Trenčíne, aby bol lietadlám čo najbližšie a premietol tak svoje nadšenie pre techniku. Žiak nebol až taký dobrý a hlavne prvé dva roky patril k šedému podpriemeru, no potom ako opadli prvé životné sklamania sa to v ňom zlomilo a školu dokončil v roku 2002 s vyznamenaním.

Túžba po lietaní ho doviedla k paraglidingu, na ktorý vždy rad spomína.

Po krátkej prestávke spôsobenou krízou v letectve začal vo februári 2004 pracovať ako mechanik v Skyeurope airlines, a.s. na typoch Embraer 120ER, Boeing 737-300/500/700 odkiaľ v roku 2008 odišiel ako osvedčujúci personál kategórie “A” a pracoval v Lufthansa Technik Brussels, kde sa stal zakrátko osvedčujúci personál kategórie “B1” na typoch B737-300/400/500/800, Airbus 300-200/300 a MD-11F.

V tomto čase začal s plachtárskym výcvikom na ešte legendárnych Blaníkoch, no zanedlho opäť kvôli financiám musel svoj sen na čas odložiť a vrátiť sa späť k paraglidingu.

Začiatkom roka 2013 začal pracovať na blízkom východe, kde je dodnes a po zlepšení finančnej situácie si splnil s pomocou dobrých ľudí, ktorých si nesmierne váži, hneď niekoľko obrovských snov. Stal sa pilotom PPL, nedávno aj GPL a svojmu hobby sa za veľkej podpory a pochopenia svojej manželky venuje naplno a verí, že počet lietaných typov a licencii bude aj do budúcna rozširovať.

Stále je však svojim srdcom a mysľou na plný úväzok letecky mechanik a či to bude tam, alebo niekde inde, svojej profesii zostava verný.

Nezabúdajte snívať a ísť za svojími snami. Je to zdravé…

autor publikuje svoje príbehy z lietania aj na blogu   -   jurajborcha.blogspot.sk