Zámerom projektu D-O-L-E-T-E-L-I je digitalizácia starých reportov / vyšetrovacích správ leteckých havárií a nehôd, ktoré sa stali pilotom Aeroklubov Zväzarmu  na území ČR a SR a ich uchovanie do budúcnosti

Niektoré z týchto nehôd skončili bohužiaľ pre zúčastnených pilotov fatálne, ale napriek tomu, alebo práve kvôli tomu, obsahujú množstvo cenných informácii, ktoré môžu pômocť súčasnej generácii pilotov vyvarovať sa obdobných chýb 

Z reportov som odstránil osobné informácie ako mená / dátumy narodenia / adresy atď. Reporty nie sú kompletné z etických dôvodov - vynechal som pitevné správy / fotografie pilotov z miesta havárie / aj rozsudky v mene ČSSR ohľadom zodpovednosti zúčastnených osôb. Zámerom je, aby bol k dispozícii očistený popis nehody / havárie / katastrofy + záverečná správa s uvedením činnosti pilotov pred nehodou / ich chýb / prípadne reťazcov chýb, ktoré viedli k nehode

Slovenské reporty som získal z archívu SNA v Žiline a publikoval so súhlasom Prezidenta SNA p. Mikuša, české reporty som získal z archívu VHÚ Praha a publikoval so súhlasom brigádneho generála Knížeka

 1. Strata orientácie pilota vlečnej Z-226M / OK-MFU  Aeroklub ČR
 2. Vlekár vbehol Blaníku na pristání do dráhy / 1976
 3. Rozmlátený Šohaj VT-125 / OK-3125 Dunajská
 4. Blaník L-13 / OK-2705 preskočil LTT cez kríky 
 5. Poškodená C-104 / OK-DAB Prievidza - 1958
 6. Zlámaný Orlík VT-116 / OK-7419 pri Prievidzi
 7. C-205 / OK-KMI rolovala bez pilota - LKKC 1975
 8. K-65 / OK-DMN poškodený podvozok - Nitra 1958
 9. C-5 / OK-EQD dlhá na pristánie v Martine 1961
 10. Zničený Šohaj 425 / OK-5310 na ihrisku Handlová
 11. Pionýr VT-109 / OK-4801 pretrhol el. vedenie
 12. Šohaj VT-25 / OK-3111 v rozsype - Očová 1957
 13. Z-126 / OK-JGJ vybehol z dráhy v Žiline
 14. † C-11 / OK-IIX nálet na rodičovskú chalupu
 15. Zrušený Šohaj / OK-5408 v Belianskej doline
 16. Poškodenie C-105 / OK-IFA Žilina 1961
 17. VT-109 Pionýr / OK-4113 havaroval na okruhu
 18. Zlomený trup Šohaja VT-25 / OK-3091 Bystričany
 19. † Z-526AFS / OK-ZRU sa vytrhol motor pri akrobacii
 20. † Z-226 / OK-LLJ výkrut v malej výške - Očová 1957
 21. Poškodené Aero Ae-45 / OK-FHD Vajnory 1961
 22. Vysadenie motoru C-105 / OK-IFE Dvorník 1957
 23. Havária Luňáka LF-107 / OK-0870 v Partizánskom
 24. † C-5 / OK-DVI narazila do domu v Trnave 
 25. Podvesená vlečná Z-226T / OK-MHF pod Blaníkom v Martine - 1977
 26. Z-226T / OK-KNT a L-40 / OK-MMK sa vklínili do seba - Vajnory 1971
 27. Zlomený podvozok C-205B / OK-MQD na dráhe 310 - Vajnory 1968
 28. † Katastrofa vetroňa WK-1 / OK-0901 Boľkovce ´71
 29. Mi-1 / OK-SVP Aeroklubu Žilina na vojenskom cvičení záloh - Prievidza 1972
 30. Aerovka Ae-45S / OK-FLA na zemi pri obci Šumiac 
 31. Keď nájdeš v archíve svoj vlastný report
 32. Z-526AFS / OK-CXD zavadil po vybraní chrbtovej vývrtky krídlom o zem - Hořice 1972  Aeroklub ČR
 33. Motorizovaný ZK odstavil Kraťasa z lietania ´ 92
 34. Pilot Blaníka L-13 / OK-1709 sa chcel vyhnúť preletu Očovej v malej výške - 1986
 35. Preškoľovací výcvik na nový typ Z-226M / OK-MGI skončil na prázdnej prídavnej nádrži - 1989
 36. Vysadený motor po štarte Z-226T / OK-MHH LKNI
 37. Pilot Blaníka L-13 / OK-1705 narazil krídlom do Granátovej lávky - 1988
 38. Blaník L-13 / OK-1707 v korune stromu na svahu - Kamenica nad Cirochou 1989
 39. † Z-226T / OK-LLB narazil do vodnej hladiny Kunovskej priehrady
 40. VT-116 Orlík / OK-7429 zrazil krídlom kombajnistu - Bystričany 1985
 41. † Nekázeň pilotného žiaka HC-102 / OK-RVQ Lehota pod Vtáčnikom - 1969
 42. † Zrážka popradských vetroňov VT-116 / OK-7430 a L-13 / OK-4873 počas sústredenia Prievidza 1975
 43. † Vlečná Z-226M / OK-LLQ narazila do svahu pri zrúcanine Hričovského hradu
 44. † Preškolenie na VT-425 / OK-5301 Spišská N. Ves
 45. Prerušenie ťahu navijáku L-13 / OK-6821 Trenčín 1969
 46. † Z-43 / OK-YKN Ludslavice (Holešov) 1985   Aeroklub ČR 
 47. † Z-226M / OK-MPL vletel počas prevleku do mrakov, narazil do Smrekovice vo Veľkej Fatre
 48. Nekázeň pilota VŠDS Žilina počas výcviku na C-105 / OK-IMH Martin 1968
 49. † Havária Z-526AFS-V / OK-CZN v roku 1987 počas preškolovania sa na typ pod vrchom Pekelník
 50. † Deštrukcia Orlíka VT-116 / OK-7431 po prekročení max. rýchlosti - Očová 1981
 51. † Blaník L-13 / OK-1841 pri nácviku zvíjania lana dopadol v špirále na plochu letiska Lučenec 1987
 52. Orlík VT-116 / OK-5517 pristátie do terénu východne od mesta Humenné
 53. Núdzové pristátie Orlíka VT-116 / OK-5303 Lazy pod Makytou - 1971
 54. Návrat z 5 hodinovky L-13 / OK-1835 Ružomberok
 55. Preskúšanie pred prvým sólom L-13 / OK-1815 v Poprade skončilo odobratím licencie inšpektora
 56. Pilotný žiak pristál s Blaníkom L-13 / OK-1832 do lesa - Holíč 1969  
 57. Branec pristál na prvom sóle so Z-142 / OK-LNV s podvozkom na kašu - Prešov 1984
 58. L-13 Blaník / OK-1801 nácvik pristátia do vymedzeného pásma - Žilina 1990
 59. L-13 Blaník / OK-1801 pád z malej výšky po pretrhnutí lana pri štarte - Žilina 1991
 60. Pri štarte sa Orlíku VT-116 / OK-9414 otvorili brzdy, vetroň zničený pri točení späť na letisko
 61. Košický Blaník L-13 / OK-8703 krátky na finále Kamenica n. Cirochou 1990
 62. † Tréner Z-226MS / OK-KMY narazil do stromov pri rieke Morava
 63. Vysadenie Z-142 / OK-PNV Fúzov kauf s osudom
 64. Orlík VT-16 / OK-2438 pristátie v silnom vetre a daždi - Zbrojníky 1972
 65. Poškodený Šohaj VT-425 / OK-5311 pri pristátí na LKPT - 1972
 66. Orlík VT-116 / OK-4312 pri doklze do Janíkoviec narazil do drôtov el. vedenia - 1981
 67. VSO-10 / OK-9508  v snahe vyhnúť sa železničnému násypu zavadila krídlom o zem
 68. C-205B / OK-KMG vysadila po štarte, na motore chýbali kalíšky palivového filtra Prievidza
 69. Meta Sokol L-40 / OK-MMA zavadil v nízkom lete o stromy - Hrabušice 1972
 70. Núdzové pristátie Z-43 / OK-FOO zapríčinené skratom vodiča RDST :  dym na palube + vysadené mot. prístroje Bánov 1977
 71. L-60 Brigadýr / OK-LKI pretrhol el. drôty VN na železničnej stanici - Štrba 1972
 72. Orlík VT-116 / OK-5517 núdzové pristátie do terénu - Liptovská Revúca 1972
 73. Pilot pokračovacieho výcviku havaroval na Orlíku VT-16 / OK-2427 na Martinských holiach
 74. C-105 / OK-IFA narazila pri pristátí do potrubia na okraji letiska - Žilina 1971
 75. Keď  miesto padáčika ťaháte k navijáku po zemi Blaníka L-13 / OK-8832 Holíč 1988
 76. VSO-10 / OK-6509 sa prevrátila na chrbát po dotyku ľavého krídla so zemou pri doklze do Janíkoviec - 1988
 77. Z-226MS / OK-LNO urazil pri nálete v obci Topľa krídlom suchý vrcholec stromu
 78. Meta Sokol L-40 / OK-MMK začal po ručnom nahodení šrotovať Vivata - Kunovice 1987 Aeroklub ČR
 79. Ae-45 / OK-FHO vysadenie po štarte - Košice 1969
 80. VSO-10 / OK-4515 preletela po vetre letisko, pád v zatáčke - Ražňany 1986
 81. † Z-142 / OK-NNO narazil do stromov - Janova Lehota 1988
 82. † Inštruktor so žiakom nevybrali vývrtku na Z-142 / OK-MNN Kbely 1984  Aeroklub ČR
 83. Poškodená C-205B / OK-KMY počas rolovania ´72
 84. Pristátie Orlíka VT-116 / OK-7437 z doklzu pred letiskom - Nové Zámky 1975
 85. † Piper Pa-28-180 / D-EOMD vletel do kotliny, pád v zatáčke - Prochoť 1991
 86. Pilot Orlíka VT-116 / OK-8434 sa vypol pri štarte pre zablokovanú výškovku - Očová 1985
 87. † Orlík VT-116 / OK-5503 prešiel v aerovleku do strmého stúpania a havaroval - SNV 1985
 88. † Vlekár Z-226M / OK-MGS na prevleku s PIK-20B z Plzne do Nitry stratil orientáciu a havaroval 1984  Aeroklub ČR
 89. Pristátie Orlíka VT-16 / OK-2427 pred letiskom do ďateliny - Partizánske 1970
 90. Orlík VT-116 / OK-7434 pristátie do terénu s bočným vetrom - osada U Bašnárov 1971
 91. Oprava rozpočtu na pristátie Orlík VT-16 / OK-2435 Kamenica nad Cirochou - 1977
 92. † Pilot Blaníka L-13 / OK-4824 sa predčasne vypol pri vleku do vlny - Jeseník 1989  Aeroklub ČR
 93. Pilotka pokračovacieho výcviku nedoletela na Blaníku L-13 / OK-1836 na letisko v Očovej
 94. † Zrážka Z-43 / OK-COF a Z-326 / OK-OTC počas priblíženia na finále - Jičín 1988  Aeroklub ČR
 95. Pilot Z-326 / OK-OTP zabudol počas pristátia v skupine vysunúť podvozok - Vajnory 1972
 96. Orlík VT-116 / OK-7418 pristál pred letiskom v traverze - LKNZ 1988
 97. † Z-326 / OK-OTO vysadenie po štarte Poprad 1977
 98. † Zlin Z-142 / OK-ONO Leteckej školy Zväzarmu v Nitre havaroval na okruhu
 99. VT-116 Orlík / OK-8423 zlomené krídlo pri pristátí Senica - 1977
 100. † Z-42MU / OK-ZLN vysadenie v priesmyku Váhu medzi Martinom a Žilinou
 101. Zrážka Z-226M / OK-KNT s RC modelom LKVB 1989
 102. † Z-226M / OK-MGT narazil do úbočia 600 metrov pod vrcholom kóty Biela Skala - 1984
 103. L-13 Blaník / OK-0913 Menovec + Migo lety vo dvojom pred nástupom do inštruktorského kurzu
 104. Pasažierka vystúpila zo Z-142 / OK-NNU smerom do rotujúcej vrtule - LKNZ 1986
 105. L-40 Meta Sokol / OK-MMC odlomená ovládacia páka centrálneho ovládania podvozku
 106. Navijákar chcel odseknúť lano ručne s majzlíkom a kladivom - inštruktorák v Nitre 1988
 107. Navijákové lano zachytilo pri štarte o druhý Blaník - LKPT 1981
 108. Nočné prevleky (burnusy) do New Castlu - 1989
 109. † Z-50L / OK-IRI prešiel vo výkrute v kruhu do strmhlavého letu - Hosín 1985  Aeroklub ČR
 110. L-13SE Vivat / OK-9115 sundal podvozkom plot na okraji letiska - Kamenica n. Cirochou 1992
 111. Núdzové pristátie Meta Sokolu L-40 / OK-MMC v Trenčíne (1972) a inštrukcie latexovou farbou
 112. Blaník L-13 / OK-3815 AK Dubnica pristál do lesa - Záblatie 1990
 113. Rublič Racek R-7 / OK-TZA vysadenie motoru pri Liptovskom Mikuláši - 1972
 114. Blaník L-13A / OK-2708 Armádneho športového leteckého centra havaroval pri obci Jilemnice  Aeroklub ČR
 115. Z-526F / OK-CRO pristátie na brucho Martin 1981
 116. VSO-10 / OK-9610 pristátie do porastu repky olejnej - Myjava 1990 
 117. L-13SW Vivat / OK-5107 nácvik vypnutia motoru. Nevydalo pri Modre - Kráľovej
 118. † Z-43 / OK-EOX sa zrútila pri kopci Čiernachov (kóta 695 m n.m) v Strážovských vrchoch
 119. Pilot pri striedaní spadol z krídla Meta Sokolu L-40 / OK-MMK pod vrtuľu - 1971
 120. VSO-10 / OK-1524 nacúvala po pristátí do svahu chvostom do domu a poškodila omietku  Aeroklub ČR
 121. Inštruktor sa rozhodol na Blaníku L-13 / OK-8823 preveriť termiku pred lietaním športovcov. Nedoletel na letisko - LKKC 1972
 122. Blaník L-13 / OK-8833 zachytil krídlom o krovie 100 metrov pred prahom VPD - Ražňany 1989
 123. † Z-43 / OK-FOQ Kremnica - Skalka
 124. L-40 Meta Sokol / OK-MMK pristál po dispečérskom čase v Kyjove. Vojaci už zdvihli pátrací L-39 Albatros  Aeroklub ČR
 125. An-2 / OK-RIP zachytila pri núdzovom pristání podvozkom o vodič napätia 22 kV - LKPT 1983
 126. Štart pilota ŠLI s Blaníkom L-13 / OK-3818 s opačne zapojenými lanami smerovky - LKVB 1986
 127. An-2 / OK-PYB Svadba v oblakoch - LKPD 1988
 128. Úspešné useknutie lana na navijáku - LKPT 1988 
 129. † Pád VSO-10 / OK-4513 v zatáčke - Laskár 1993 
 130. Rozkmitaný Orlík VT-116 / OK-5532 pri štarte
 131. Brigadýr L-60S / OK-LKO si to rozdal v Trenčíne face -to-face na tráve s bicyklom - 1984
 132. Predpoklad LMU Z-142 / OK-LNS LKNI 1985
 133. Mi-1 / OK-SVP vykonal bezpečnostné pristátie v Hranicích na Morave  Aeroklub ČR
 134. † C-205T / OK-MHD po vysadení vo výške 50 metrov padla do vývrtky - Zbraslavice 1975  Aeroklub ČR
 135. Zrážka 2 x Z-142 počas letu v skupine Košice 1983
 136. Vlečná Z-226B / OK-KMC sa prepadla za okrajom letiska a dopadla na železničný násyp - 1978   Aeroklub ČR
 137. Z-50LS / OK-IRG a Z-50LA / OK-HRE Most 1987  Aeroklub ČR
 138. † Z-43 / OK-CON narazila v závetrí do terénu - Malachov pri Banskej Bystrici 1976
 139. Pilot  Z-226B / OK-KNB sa druhý krát narodil, pilot Orlíka VT-116 / OK-9408 vlastne tiež - 1976  Aeroklub ČR
 140. L-60S Brigadýr / OK-MJQ v požiarnej nádrži Raná  Aeroklub ČR
 141. L-200A Morava / OK-PLT Stráňavy 1978  Aeroklub ČR
 142. Meta Sokol L-40 / OK-NPP narazil pri Toužimi do drátov vysokého napätia -1983  Aeroklub ČR
 143. L-60 Brigadýr / OK-MTF pristátie do predpolia počas dažďa - Nové Město nad Metují 1980  Aeroklub ČR
 144. Nimbus 2 / OK-6300 narazil pri štarte dvojvleku do Kestrelu - Drahotuše 1977  Aeroklub ČR
 145. L-13 Blaník / OK-4823 pád v zatáčke po prerušení ťahu lana - Zábřeh u Hlučína 1977  Aeroklub ČR
 146. Z-126 / OK-LMI pristála pre vysadeniu motoru do kukuričného poľa - Hosín 1979  Aeroklub ČR
 147. Z-226B / OK-MPY utrhnutá pravá podvozková noha - Očová 1976
 148. Pilot základného výcviku lietal na Blaníku L-13 / OK-2825 miesto okruhu termiku - Krnov 1977  Aeroklub ČR
 149. Pri núdzovom pristátí narazil Blaník L-13 / OK-6817 do koruny stromu - Vrchlabí 1977   Aeroklub ČR
 150. Pilotka predčasne zasunula podvozok na Morave L-200A / OK-OHK Hořice 1979   Aeroklub ČR
 151. Morava L-200D / OK-PLJ zapadla do rýhy po kábli VN - Prešov 1978  Aeroklub ČR
 152. Strata orientácie Z-50L / OK-IRH Tekovské Lužany

reporty sú vylistované v poradí, v akom som ich postupne pridával na web