Zámerom projektu D-O-L-E-T-E-L-I je digitalizácia starých reportov / vyšetrovacích správ z leteckých havárii a nehôd, ktoré sa stali v minulosti rozličným prevádzkovateľom (Zväzarm / Slov-Air) na území SR a  ČR a ich uchovanie do budúcnosti

Niektoré z týchto nehôd skončili bohužiaľ pre zúčastnených pilotov fatálne, ale napriek tomu, alebo práve kvôli tomu, obsahujú množstvo cenných informácii, ktoré môžu pômocť súčasnej generácii pilotov vyvarovať sa obdobných chýb 

---

reporty :

Strata orientácie pilota Z-226M / OK-MFU

Vlekár vbehol Blaníku na pristání do dráhy / 1976

Rozmlátený Šohaj VT-125 / OK-3125 Dunajská

Blaník L-13 / OK-2705 preroloval cez krovie 

Poškodená C-104 / OK-DAB Prievidza - 1958

Zlámaný Orlík VT-116 / OK-7419 pri Prievidzi

C-205 / OK-KMI rolovala po letisku bez pilota

K-65 / OK-DMN poškodený podvozok - Nitra 1958

C-5 / OK-EQD dlhý na pristánie v Martine 1961

Zničený Šohaj 425 / OK-5310 na ihrisku Handlová

Pionýr VT-109 / OK-4801 pretrhol el. vedenie

Šohaj VT-25 / OK-3111 v rozsype - Očová 1957

Z-126 / OK-JGJ vybehol z dráhy v Žiline

C-11 / OK-IIX nálet na rodičovský dom

Zrušený Šohaj / OK-5408 v Belianskej doline

Poškodenie C-105 / OK-IFA Žilina 1961

VT-109 Pionýr / OK-4113 havaroval na okruhu

Zlomený trup Šohaja VT-25 / OK-3091 Bystričany

Z-526AFS / OK-ZRU sa vytrhol motor pri akrobacii

Výkrut v malej výške Z-226 / OK-LLJ Očová 1957

Poškodené Aero Ae-45 / OK-FHD Vajnory 1961

Vysadenie motora C-105 / OK-IFE Dvorník 1957

Havária Luňáka LF-107 / OK-0870 v Partizánskom

C-5 / OK-DVI narazila do domu v Trnave

Havária Z-526A / G-AWAR Hullavington 

Havária L-40 Meta Sokol / OK-MMA Hrabušice 

pozn. Gonzo : reporty si vylistované v poradí, v akom som ich postupne pridával na web