Zámerom projektu D-O-L-E-T-E-L-I je digitalizácia starých reportov / vyšetrovacích správ z leteckých havárii a nehôd, ktoré sa stali v minulosti rozličným prevádzkovateľom (Zväzarm / Slov-Air) na území SR a  ČR a ich uchovanie do budúcnosti

Niektoré z týchto nehôd skončili bohužiaľ pre zúčastnených pilotov fatálne, ale napriek tomu, alebo práve kvôli tomu, obsahujú množstvo cenných informácii, ktoré môžu pômocť súčasnej generácii pilotov vyvarovať sa obdobných chýb 

Týmto chcem poďakovať firme Virtual Reality Media, a.s. Trenčín za finančnú podporu projektu 

---

reporty :

Strata orientácie pilota Z-226M / OK-MFU

Vlekár vbehol Blaníku na pristání do dráhy / 1976

Rozmlátený Šohaj VT-125 / OK-3125 Dunajská

Blaník L-13 / OK-2705 preroloval cez krovie 

Poškodená C-104 / OK-DAB Prievidza - 1958

Zlámaný Orlík VT-116 / OK-7419 pri Prievidzi

C-205 / OK-KMI rolovala po letisku bez pilota

K-65 / OK-DMN poškodený podvozok - Nitra 1958

C-5 / OK-EQD dlhý na pristánie v Martine 1961

Zničený Šohaj 425 / OK-5310 na ihrisku Handlová

Pionýr VT-109 / OK-4801 pretrhol el. vedenie

Šohaj VT-25 / OK-3111 v rozsype - Očová 1957

Z-126 / OK-JGJ vybehol z dráhy v Žiline

C-11 / OK-IIX nálet na rodičovský dom

Zrušený Šohaj / OK-5408 v Belianskej doline

Poškodenie C-105 / OK-IFA Žilina 1961

VT-109 Pionýr / OK-4113 havaroval na okruhu

Zlomený trup Šohaja VT-25 / OK-3091 Bystričany

Z-526AFS / OK-ZRU sa vytrhol motor pri akrobacii

Výkrut v malej výške Z-226 / OK-LLJ Očová 1957

Poškodené Aero Ae-45 / OK-FHD Vajnory 1961

Vysadenie motora C-105 / OK-IFE Dvorník 1957

Havária Luňáka LF-107 / OK-0870 v Partizánskom

C-5 / OK-DVI narazila do domu v Trnave

--

Havária vrtuľníka Mi-1 / OK-OVC Hrišovce

Havária Z-526A / G-AWAR Hullavington 

Havária L-40 Meta Sokol / OK-MMA Hrabušice

Poškodený Z-37T / OK-SJN Dolný Oháj

Katastrofa Z-37 / OK-NJC Praha - Dubeč 

Poškodenie Mi-2 / OK-LJO Liesok 

pozn. Gonzo : reporty si vylistované v poradí, v akom som ich postupne pridával na web