Obchodné podmienky

§1 Slovník pojmov

1. Predávajúci :  Ing. Ivan SABO / Prostredná 52 / 900 31 Svätý Jur / Slovenská republika

   IČO :  44 173 270  /  DIČ :  1024896653 /   IČ DPH :  SK1024896653 

   Tatra Banka č. ú. : 2622116920 / 110

   spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom Reg. na Okresnom úrade Bratislava pod číslom 110 – 177975 

    predávajúci je plátcom DPH

2. Obchod – internetová stránka patriaca predávajúcemu, ktorá je dostupná na doméne www.gonzoaviation.com, prostredníctvom ktorej si môže kupujúci vytvoriť objednávku

3.  Kupujúci – každý, kto vytvoril objednávku v internetovom obchode www.gonzoaviation.com

4. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej, obchodnej, alebo profesijnej činnosti

5. Tovar –produkty dostupné na stránkach internetového obchodu www.gonzoaviation.com

6. Objednávka – vyhlásenie kupujúceho o zámere, ktorého cieľom je priame uzatvorenie zmluvy o predaji tovaru na diaľku cez internetový obchod, s uvedením druhu a množstva tovaru. 

§2 Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ing. Ivan SABO / Prostredná 52 / 900 31 Svätý Jur / Slovenská republika a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho

Kontaktné údaje predávajúceho:

E-mail: sabo.ivan1@gmail.com
Telefón: +421 917 234 84

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy k reklamácii tovaru

3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami

4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho

5. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na ktorejkoľvek internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu

6. V prípade, že klient obdržal nesprávny počet objednaného tovaru má povinnosť skontaktovať sa s obsluhou klienta

§3 Kvalita tovaru

Ponúkané položky v eshope sú nové. Tovar ponúkaný prostredníctvom e-shopu je štandardnej kvality a je naň poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívnych predpisov.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v súlade s objednávkou zákazníka

V prípade, že ste obdržali tovar, ktorý nie je v súlade s objednávkou, kontaktuje ma prosím na telefóne :  + 00421 / 917 234 847, alebo maile sabo.ivan1@gmail.com

§4a Objednanie tovaru

1. Objednanie tovaru je možné nasledujúcim spôsobom - prostredníctvom e-shopu, vyplnením elektronickej objednávky

2. Aby bolo možné objednať tovar prostredníctvom e-shopu, je potrebné tovar vložiť do nákupného košíka a následne postupovať v súlade s ďalšími informáciami zobrazenými na stránkach e-shopu

3. Po zadaní objednávky kupujúci obdrží automatický e-mail, potvrdzujúci vytvorenie objednávky u predávajúceho, spolu so všetkými príslušnými podmienkami kúpnej zmluvy (v prípade vytvorenia objednávky prostredníctvom elektronickej objednávky na stránkach e-shopu)

4. V prípade nejakých nezhodností pri zrealizovaní objednávky prostredníctvom e-shopu kupujúcim, predávajúci požaduje uviesť v objednávke telefonický kontakt alebo e-mail na kupujúceho, prostredníctvom ktorého bude kupujúci kontaktovaný za účelom zosúladenia objednávky

5. Zmena obsahu objednávky kupujúcim je možná len do času, kedy tovar nie je odoslaný. V prípade zmeny objednávky je potrebné kontaktovať predávajúceho telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu

§4b Prémiový obsah GonzoAviation.com

1. Kúpou on-line predplatného môžete získať prístup k prémiovému obsahu za sumu 2.99 Eur (75 czk) / mesiac, preplatné je v dĺžke 1 / 6 / 12 mesiacov 

2. Zvolťe si on-line platobnú metódu: 

  • platobné tlačítka bánk, ktoré vás presmerujú na internet banking vybraných slovenských bánk
  • platbu kartou (MasterCard / VisaCard)  z ľubovolného miesta na svete,  platobná brána existuje v 14 jazykových mutáciach
  • prostredníctvom  Viamo.sk

Pri pokuse o platbu vám systém vyhodí chybové hlásenie 

(V chybovej správe je oznam, že mail je uz registrovaný. V takom prípade stačí kliknúť na odkaz  v chybovej správe a prihlásiť sa.  Ak si užívateľ nepamätá heslo, može ho nechať obnoviť cez podobný odkaz na prihlasovacej stránke. Prípadne môže požiadať o vzgenerovanie nového hesla.V prípade, že registrovaný čitateľ nebude mať zaplatený príspevok, bude mu pri prezeraní zamknutých častí webu znovu zobrazená výzva aby príspevok zaplatil a to aj v prípade že už bude prihlásený)

3. Zároveň s platbou si vytvoríte svoj účet, po uhradení a následnom prihlásení na webe gonzoaviation.com získate prístup k prémiovému obsahu po dobu, ktorú ste si pri platbe zvolili

potvrdenie on-line úspešnej platby

5. On-line platby zabezpečuje bratislavská firma besteron.sk, ktorá je držiteľom licencie Národnej banky Slovenska

§5 Zrušenie objednávky

Objednávky prijaté  prostredníctvom e-shopu je možné zrušiť, ak neboli odoslané na spracovanie, o čom je klient informovaný e-mailom
 
Ak chcete zrušiť svoju objednávku je potrebné napísať na sabo.ivan1@gmail.com, alebo zavolať na telefónne číslo  + 00421 / 917 234 847, o čom budete následne informovaní prostredníctvom e-mailu na adrese, ktorá je uvedená v objednávke

§6 Cena dopravy

Cenu dopravy tovaru v rámci Slovenskej Republiky hradí kupujúci, a je uvedená na objednávke v e-shope

Objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.gonzoaviation.com budú realizované len na území Slovenska 

§7 Platobné podmienky

Predávajúci poskytuje nasledovné spôsoby platby :

Kreditná karta – umožňuje platby cez internet pokiaľ máte aktivované internetové platby. Potrebné údaje pre vykonanie tohto spôsobu platby sú: číslo kreditnej karty, meno a priezvisko držiteľa karty, dátum expirácie karty a trojrozmerný kód CVV2/ CVC2  (besteron.sk)

Platobné tlačítka slovenských bánk - tento druh on-line platby je vhodnou alternatívou pre zákazníkov, ktorí neradi platia kartou na internete. Platobné tlačidlo zákazníka presmeruje do internet bankingu svojej banky, kde zaplatí na jedno kliknutie a následne ho presmeruje naspäť do e-shopu (besteron.sk)

Bankový prevod – je forma odoslania finančných prostriedkov na bankový účet. Tento prevod môže byť bezhotovostný, alebo vklad hotovosti na účet. Priamy vklad v Tatra Banke je hotovostný vklad finančných prostriedkov na účet v Tatra banke. Tovar bude odoslaný až po prijatí platby. Prosím zachovajte si potvrdenie o vykonaní tejto úhrady ako doklad o zaplatení (e-mailové potvrdenie od banky, výpis z banky a pod.). Takéto potvrdenie Vám bude slúžiť ako dôkaz o zaplatení v prípade potreby.

Predávajúci používa pre on-line platby platobný portál besteron.sk

§8 Realizácia objednávky

1. Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a zároveň aktuálne kontaktné údaje. Chýbajúce resp. nesprávne údaje môžu zabrániť realizácií objednávky

2. Informácie o priebehu realizácie objednávky kupujúci dostane prostredníctvom emailu

3. Stav realizácie objednávky si môže kupujúci skontrolovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

4. Predávajúci realizuje dodávku objednaného tovaru prostredníctvom kuriéra

5. Objednaný tovar je kupujúcemu doručený do 3-4  pracovných dní od dátumu uzatvorenia zmluvy. Termín doručenia môže byť predĺžený, nie viac ako 30 dní, v prípade, že objednaný tovar sa nenachádza na sklade, o čom bude zákazník informovaný.

6. Dokladom o predaji je daňový doklad (faktúra), ktorý je kupujúcemu doručený v elektronickej podobe na e-mail, ktorý uviedol kupujúci.

§9 Preverenie zásielky kupujúcim

V prípade, že kupujúci pri preberaní zistí poškodenie zásielky, je povinný spísať škodový zápis za prítomnosti kuriéra a bezodkladne informovať predávajúceho. V prípade problémov so skontrolovaním tovaru alebo odmietnutia spísania škodového zápisu kuriérom, predávajúci odporúča zapísať osobné údaje zamestnanca kuriérskej spoločnosti (meno, priezvisko, číslo telefónu) a bezodkladne informovať zákaznícky servis predávajúceho.

§10 Odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru do 14 dní)

1. Kupujúci – spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaruv súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku")

2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci. Na uplatnenie odstúpenia od zmluvy do 14 dní je potrebné doručenie odstúpenia od zmluvy predávajúcemu pred uplynutím tohto termínu

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky

4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho

5. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ – 10 EUR / kus

§11  Záruka a reklamácia

Všeobecné podmienky záruky:

1. GonzoAviation.com udeľuje záruku na predávaný tovar na dobu dvoch rokov od dátumu predaja tovaru

2. Záruka sa vzťahuje na zodpovednosť za chyby tovaru

3. Na tovar predávaný od GonzoAviation.com sa vzťahuje záruka GonzoAviation.com, alebo záruka výrobcu

4. Záruka sa udeľuje z hľadiska kvality v súlade s požiadavkami kvalitatívnych noriem a skrytých chýb, za ktoré zodpovedá producent materiálu

5. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené vonkajšími príčinami ako sú: mechanické poškodenia, poškodenia vzniknuté atmosférickými zrážkami, nesprávna montáž, prevádzkovanie v rozpore s účelom alebo vplyv iných neobvyklých javov

6. Zákazník je povinný reklamovaný tovar prechovávať  v samostatnom mieste za podmienok, ktoré nevedú k jeho zničeniu, deformácii alebo iných nežiaducich zmien, najmä takých, ktoré znemožnia overenie nárokov kupujúceho od predávajúceho

Proces reklamácie :

1. Každú reklamáciu, ktorá sa týka chýb produktu je možné predložiť písomne (e-mailom sabo.ivan1@gmail.com), poštou alebo telefonicky  + 421 / 917 234 847

2. Kvalitatívna reklamácia musí obsahovať dokumenty :

Plne vyplnený reklamačný formulár s dôkladným opisom reklamovaného tovaru

Kópia dokladu o kúpe produktu

3. Predajca podľa všeobecných podmienok začne reklamačné konanie po prijatí správne vyplneného reklamačného formulára s vlastnoručným podpisom. Formulár má byť odoslaný na adresu : sabo.ivan1@gmail.com

4. Po prijatí formulára predajca zariadi vyzdvihnutie chybného výrobku a odošle ho na expertízu. Proces reklamácie sa začína odo dňa odobratia reklamovaného tovaru

5. Pri vyzdvihnutí chybného výrobku má dopravný podnik  kupujúcemu zanechať potvrdenie o vyzdvihnutí tovaru spolu s hodnotou tovaru. Tento dokument je dôkazom o odovzdaní tovaru kuriérovi. V prípade, že kupujúci nedostane taký doklad, je žiadaný o nahlásenie tejto skutočnosti kuriérovi

6. V prípade uznania reklamácie GonzoAviation.com vráti kupujúcemu kúpnu cenu tovaru. V prípade, že reklamácia bude uznaná iba percentuálne, dané percento odrátame od nákupnej ceny a vraciame ju klientovi. Ďalšie nároky kupujúceho, ktoré nevynikajú z reklamácie budú vylúčené

7. V prípade zamietnutia reklamácie je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s odberom chybného produktu a jeho prípadnej likvidácie v priebehu 7 pracovných dní od dátumu doručenia listu s výsledkom reklamácie. V prípade, že zákazník v reklamačnom formulári nezaznačí inak, tovar bude rovnako po 7 pracovných dňoch podaný likvidácii na úkor kupujúceho

8. Neuhradenie platby bude viesť k súdnemu konaniu dlžníka

9. V prípade nedohodnutia sa na jednom stanovisku, každá zo strán má právo na poverenie expertízy chybného tovaru v nezávislej inštitúcii

10. Zákazník bude o výsledku reklamácie informovaný prostredníctvom e-mailu

11. Od GonzoAviation.com nemožno očakávať žiadne uhradenie škody v prípade meškania opravy alebo výmeny

Pravidlá podávania kvantitatívnej a kvalitatívnej reklamácie doručenia :

1. Firma vždy prosí o skontrolovanie neporušenosti obalov, váhy a počtu balíkov a či zásielka zodpovedá objednávke

2. Kvantitatívne nedostatky pri doručení alebo v prípade poškodenia zásielky musia byť potvrdené pri odbere zásielky v prítomnosti zástupcu prepravnej spoločnosti a neodkladné oznámené predávajúcemu

3. V prípade, že je tovar  poškodený alebo chybný prosíme o odmietnutie  prijatia tovaru,  alebo o spísanie protokolu škody v prítomnosti kuriéra, zachovanie kópie dokumentu a následne prosíme o informovanie nášho oddelenia obsluhy klienta o tejto situácii s cieľom čo najrýchlejšieho vyriešenia problému

4. Kvantitatívna reklamácia podaná v GonzoAviation.com musí obsahovať :

Písomné vyhlásenie klienta o neprijatí tovaru s dátumom a číslom objednávky

Protokol, ktorý potvrdzuje chyby v prípade prijatia poškodenej zásielky spísaný v prítomnosti kuriéra, ktorý zásielku realizoval

5. V prípade odobrania zásielky bez akéhokoľvek znateľného poškodenia a neúplnosť zásielky bola potvrdená až po jej rozbalení, obráťte sa prosím na email sabo.ivan1@gmail.com alebo telefonicky na +00421 / 917 234 847

6. V prípade ťažkostí pri kontrole tovaru počas doručenia, alebo v prípade odmietnutia spísania protokolu kuriérom, prosíme spísanie osobných údajov kuriéra – meno, priezvisko a telefónne číslo. Prosíme o urýchlené odovzdanie týchto údajov nášmu oddeleniu služieb zákazníkom s cieľom vyriešenia tejto situácie

7. V prípade nedoručenia písomnej reklamácie v stanovenej lehote sa predpokladá, že príjemca prijal celú objednávku

Platforma alternatívneho riešenia sporov RSO

V súlade s obsahom článku 14 ods. 1-2 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 sme povinný uviesť informáciu týkajúcu sa platformy RSO
 
Platforma RSO (Online Dispute Resolution) má uľahčiť nezávislé, mimosúdne riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi cez Internet
 
Tieto spory sa týkajú zmluvných záväzkov vyplývajúcich z internetových kúpnych zmlúv, alebo zmlúv o poskytovaní služieb uzavretých medzi spotrebiteľmi prebývajúcimi v Európskej Únii a podnikateľmi so sídlom v Euróspkej Únii
 
Spotrebiteľ, ktorý chce využiť možnosť alternatívneho urovnania sporov týkajúcich sa internetového obchodu, môže podať svoju sťažnosť prostredníctvom internetovej platformy RSO, dostupnej na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Zároveň informujeme, že GonzoAviation.com si vyhradzuje právo odmietnuť využitie riešenia sporov prostredníctvom platformy RSO. Pripomíname, že spotrebiteľ má právo si uplatniť nároky na zakúpený tovar v obchode GonzoAviation.com na emailovej adrese : sabo.ivan1@gmail.com 

§12 Ochrana osobných údajov

Uvedenie osobných údajov je absolútne dobrovoľné, ale nutné pre podanie a realizáciu Objednávky

Podrobné informácie vo veci osobných údajov a ochrany súkromia (GDPR) sú uvedené tu

§13 Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho

2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu

3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí

6. Spojenie so Zákazníckym servisom je spoplatnené tarifou miestneho hovoru zo siete príslušného operátora