Zreštaurovaný Bf-109 G-14/AS v STM Košice

Gonzo - 5.5.2017
 

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM Vás pozýva na prezentáciu výsledkov reštaurovania lietadla 

MESSERSCHMITT  Bf-109 G-14/AS

18.mája 2017 o 14:00 hod. v priestoroch STM - Múzea letectva, Košice

súvisiace články :  

Bf-109 G-6 biela 13 vo Wiener - Neustadte

Unikátny Messerschmitt v Košiciach

Bf-109 G-14/AS Letecké múzeum Košice


comments powered by Disqus