Zpevnění stávajících drah pro vzlety a přistání na letišti Benešov dokončeno

Gonzo - 13.1.2021
 

Benešov, 23. 12. 2020 - Ve středu 23. 12. 2020 došlo mezi zástupci investora a dodavatele k podpisu všech dokumentů ohledně ukončení a převzetí stavby „Zpevnění RWY a SZZ, Letiště Benešov“.

Letiště Benešov tímto získalo zpevnění stávajících drah pro vzlety a přistání (RWY), zpevnění pojezdových drah (TWY) a odbavovacích ploch, a to položením plastových zatravňovacích roštů.Zároveň proběhla instalace světelného zabezpečovacího zařízení na dráze RWY 24/06 a pojezdové dráze TWY C tak, aby letiště v tomto provozním rozsahu bylo způsobilé pro letecký provoz VFR noc.

"Děkujeme všem za přípravu a za realizaci tohoto významného projektu, který posunul letiště Benešov z hlediska bezpečnosti a kvality na mnohem vyšší úroveň odpovídající leteckému provozu v 21.století." (Jiří Procházka)

Tecnam P2002JF Sierra / OK-ATZ LKBE LKBE


comments powered by Disqus