Porušenie min. rozostupu medzi PA-34 a L-39

Gonzo - 2.6.2016
 

photo - planespotters.net

MUSTANG 26 po prílete z navigačného letu do priestoru TMA LZSL dostal od stanovišťa APP Sliač pokyn na udržiavanie FL110. V čase 08:57 hod. posádka MUSTANG 26 ohlásila letovú hladinu FL110 a bez povolenia začala klesať, pričom pod ním na FL100 sa v danom čase a priestore v súlade s FPL nachádzal SP-TUC. Pri uvedenom klesajúcom manévri MUSTANG 26 došlo k zníženiu vertikálneho rozstupu z 1.000 ft na 319 ft, pri horizontálnom rozostupe približne 0,4 NM

photo - latitantedue / planespotters.net
photo - latitantedue / planespotters.net


comments powered by Disqus