Zničený Ventus 2bT / D-KEYX na dráhe v LZPE

Gonzo - 20.8.2018
 

Dňa 22.04.2018, v čase 15:23, pilot vykonával priblíženie a pristátie na trávnatú vzletovú a pristávaciu dráhu 22 (ďalej len „VPD22“) letiska LZPE. V priebehu pristátia prišlo k tvrdému dosadnutiu vetroňa na VPD22 pri veľkej rýchlosti s jeho následnými niekoľkonásobnými odskokmi. Po poslednom odskoku vetroňa a pri jeho následnom dosadnutí na VPD22 prišlo k zachyteniu pravého krídla o zem, vetroň sa dostal do rotácie okolo zvislej osi, otočil sa o 360° pričom došlo k jeho deštrukcii. Pri udalosti neprišlo k zraneniu žiadnych osôb.

photo - mindop.sk
photo - mindop.sk


comments powered by Disqus