Zliny Aeroklubu vojenského letiska Čáslav

Gonzo - 13.3.2020
 

Jeden hodný kolega trošku "vyjasnil" obrázek z obletu Mohyly na Bradle a to v roku 1969, bohužel i rok nechal na fotce. Jsou to Z-226/0203 a Z-226/0133 z Aeroklubu vojenského letiště  Čáslav. Letoun 0133 byl v Očové, myslím jako OM-LLR a nyní je to OK-LLR a je hangárován na letišti Sazená. Vlastník je někdo jiný... O osudu 0203 nyní nevím, ale snad je ještě na Slovensku - Jozef Tóth, Praha 

 
 
 
Z-326 Trener Master / 0612 v pozadí vysílač TV Kojál u Vyškova, či Jedovnice
 
Létání v aeroklubech vojenských letišť v podstatě začalo už v roku 1968. Je nesporné, že ne všude bylo přijetí letadel radostné. Nepodařilo se dostatečně informovat všechny útvary o základních podmínkách provozu. Zahájení provozu v druhé polovině roku 1968 se ukázalo nereálné. Bylo několik pokusů zahájit provoz neoprávněnou osobou. Soubor podmínek pro zahájení provozu byl jasný a určitě srozumitelný, ale občas se stávalo, že bohužel nebyl doručen správným osobám.
 
 
letisko Hradčany / 20.8.1968  - photo Jozef Tóth
 
Jedno z prvních míst, kde byl zahájen provoz se stalo letiště Hradčany u Mimoně, kdy garantem provozu byl 2.sbolp. Po technické prověrce byl na každém letounu proveden kontrolní let a dne odpoledne, byl  20.srpna 1968 zahájen letový provoz. Význam akce byl podtržen nesporně i tím, že jeden z prvních pilotů, který se s Z 226 proletěl, byl velitel pluku pplk.Ing. Jiří Kubů. Příjemné bylo, že  byl spokojen a těšil se na další létání. Další kdo se odhodlal k přezkoušení a polétání byl kpt. Jaroslav Němec a následoval  Standa Trubák, Josef Szobi, Antonín Kubeš a další. První letový den proběhl ke spokojenosti všech a bylo příjemné sledovat reakce pilotů proudových letadel a vyslechnout komentáře. Nejeden z nich říkal, že polétání na Z- 226 předčilo i jejich očekávání a bylo nesporné, že budou pokračovat. Bohužel další den bylo vše jinak a čekala nás řada změn i odklad pokračování v této činnosti. Bylo to i v AVL Čáslav, kde sportovní pilot byl mechanikem u ČSA a tak si užil svou profesní kvalifikaci i si dostatečně zalétal.
 
 
photo - Jozef Tóth
 

Bylo dohodnuto, že elementární výcvik nebude v roce 1969 zahajován. Možná byla obnova kvalifikací za standardních podmínek a to včetně pilotů mimo aktivní výkon profese, ale po splnění předepsaných podmínek (např. ÚLZ), dále vojáků z povolání mimo leteckou službu, ale držitelů Průkazu pilota motorových letadel  (AČSSR) nebo platných průkazů vydaných SLI atd. Na letišti Čáslav nastala výhodná situace přesunem dvou letek 47.pzlp na letounech MIG-15. Současně došlo i přesunu Zlínů, původně přidělených právě 47.pzlp. Ubytování pilotů bylo na hotelu. Byla možnost projednat v klidu další kroky. Aktivní jedinci pro AVL z Mladé byli právě na MIG-15. Významná byla podpora od zástupce vel. divize  pro ILS (34.sbold), plk. Vajcíka, ale samozřejmě i od velitele 47.pzlp pplk. Kvardy. Létání i přeletu po celé republice se účastnila i řada příslušníků od 28. sbolp i když na snímku z přeletu s průletem nad Bradlem je 100% účast pilotů 47.pzlp, z nichž několik,  po roce přešlo k 28.sbolp.

plk. PhDr. Jozef Tóth spomína

Kopecký / Judl / Zbyšek / Gaál / Cink / Tóth / Nosek / Čurgali  - photo Jozef Tóth

Přelet nad Bradlem se uskutečnil dne 5.září 1969 ve skupině 4x Z 226 (0133,0139,0140,0203) a Z 326 (0612). Letělo nás celkem 9 pilotů, jeden na poslední chvilku musel odstoupit a odjet domů. Trať letu byla 5.09.: Čáslav-Zbraslavice, Zbraslavice-Nitra, Nitra Prešov, Ražňany -Michalovce-Ražňany, Ražňany-Prešov. Dne 6.09.: Prešov-Martin-Nitra, Nitra-Nové Zámky, Nové Zámky-Senica, Senica-Čáslav, celkem čistá doba letu 10,20 hod. Krásné počasí, dobrá parta, výborné přijetí všude. Hodně dotazů a povídání o tom cože  to je za letící partu.

Jen orientaci v roce 1968 jsem na vojenských Zlínech nalétal 15:10 hod., v roce 1969 to bylo 119:10 hod. v roce 1970 17:25hod. a konečně v roce 1971 už jen 5:00 hod.

Jozef Tóth

 
 
Vojenské aerokluby
 
Ministerstvo národnej obrany a AČSSR sa dohodli, že v záujme zvýšenia odbornej prípravy vojenských pilotov i rozvoja čsl. letectva a parašutizmu budú zriadené popri vojenských letiskách aerokluby, v ktorých by vojaci z povolania a vojaci základnej služby mali možnosť realizovať svoje záujmy v oboch spomínaných druhoch čportov. Ich činnosť sa bude riadiť niekoľkými jednoduchými záasadami :
 

-  Aeroklub zebezpečí organizačnú a metodickú pomoc pre získanie žiackych a pilotných preukazov 

MNO zabezpečí dotáciu motorovými lietadlami a ich GO, pohonné hmoty a periodické prehliadky lietadiel

 

Podrobnú smernicu o dohode a činnosti vojenských aeroklubov obsahuje obežník č.3 AČSSR / informácia z novín Aeroklub ČSSR 6/69, v roku 1971 boli vojenské aerokluby zrušené, koľko ich však bolo neviem - pozn. Gonzo

 
 
Zlíny C-205 / 0203 a C-205 / 0133  pri lete nad Nitrou - Chrenovou 
 
Prielet nad Bradlom 5.5.1968 organizoval SNA a tieto vojenské C-105 sa ho pravdepodobne zúčastnili. Na zemi celej skupine velil pplk. Mäsiar a skupinu viedol Dušan Kuchta. Ja som letel v C-105 / OK-JHG. Tieto vojenské lietadlá boli predané aeroklubu. Dve z vojenských C-105 boli preletené z Chrudimi do Nitry dňa 30.8.1971, pilotmi Thoma Rudo a Aurel Rumanovský. Aké to boli imatrikulačky si nepamätám. V Chrudimi od zrušeného vojenského aeroklubu ich predával kpt. Andrej Gaal, potom pilot ČSA, neskoršie náčelník Aeroklubu Karlové Vary
 
 Aurel Rumanovský 
 
                   
photos - Aurel Rumanovský
photos - Aurel Rumanovský
Zlíny vojenského Aeroklubu Čáslav pri lete ponad Nitrou - časť Chrenová mohyla M.R. Štefánika na Bradle, vojenské Z-226 / 0203 a 0133 Zlíny vojenského Aeroklubu Čáslav Z-326 Trener Master / 0612 v pozadí vysílač TV Kojál u Vyškova, či Jedovnice
letisko Hradčany u Mimoně - 20.8.1968 / photo Jozef Tóth letisko Hradčany u Mimoně - 20.8.1968 / photo Jozef Tóth Zliny Aeroklubu Vojenského letiska / photo Jozef Tóth Kopecký / Judl / Zbyšek / Gaál / Cink / Tóth / Nosek / Čurgali - photo Jozef Tóth


comments powered by Disqus