Zblíženie VSO-10 / OM-0509 s parašutistom LZDB

Gonzo - 10.9.2018
 

Dňa 10.06.2018 pilot - člen Aeroklubu Trenčín, vykonával termický let vo vzdušnom priestore nad katastrom obce Červený Kameň, približne 5 km severne od okraja ATZ LZDB, vo výške 2.500 m AGL. Z dôvodu vzniku vývoja miestnych búrok v uvedenej oblasti, pilot sa rozhodol v lete pokračovať južným smerom. Následne vletel do ATZ LZDB a pokračoval v lete s miernym vyklesávaním priamo nad priestor letiska, kde v danej chvíli bol vykonávaný výsadkový let z výšky 4.000 m AGL.

Pozemným personálom zabezpečujúcim na LZDB výsadkovú činnosť bol vetroň spozorovaný v momente prebiehajúceho výsadku. Pri výsadkovom lete z lietadla vyskakovali 4 samostatne skákajúci parašutisti a dvaja parašutisti – tandempiloti s pasažiermi. Vzhľadom na skutočnosť, že pilot nemal vedomosť v akom vzdušnom priestore sa nachádza, nemal na rádiostanici naladenú požadovanú frekvenciu, nebolo možné mu dať informáciu o prebiehajúcom výsadku a pokyn na okamžitú zmenu smeru letu. Pilot vetroňa sa svojou činnosťou dostal priamo pod vysadených parašutistov padajúcich voľným pádom vo výške 2.000 m nad letiskom.

Jeden z tandempilotov po výskoku z lietadla spozoroval, že do priestoru jeho voľného pádu sa od severu približuje vetroň. Vykonal otáčku o 90 stupňov a v rámci možností začal odkĺzavať. Následne v procese otvárania padáku minul vetroň vo vzdialenosti 20 m. Pilot vetroňa sa o celej situácii dozvedel až od pilota výsadkového lietadla, ktorý sa počas zostupného letu snažil nadviazať spojenie na frekvenciách okolitých letísk. Po nadviazaní spojenia na frekvencii 123,600 MHz – prevádzka Trenčín, bol pilot a lietadlo identifikované. Následne bol incident nahlásený vedúcemu letovej prevádzky AK Trenčín a riaditeľovi letových činností SNA.

photo - tandemovyzoskok.aero
photo - tandemovyzoskok.aero
LZDB


comments powered by Disqus