Zápisnica - preberanie C-104 / OK-BJL r. 1948

Gonzo - 14.2.2017
 

ilustračné photo Aero C-104 / OK-BJM vo Vajnoroch

Zápisnica spísaná pri odovzdávaní a preberaní lietadla

Technická správa odbočky SNA - Bratislava odovzdáva motorovému odboru do používania lietadlo :

  • typ : C-104
  • imatrikulačná značka OK-BJL
  • výrobné číslo :  223
  • rok výroby : 1947
  • s motorom Walter Minor 4-III AK, v.č. : 287, rok výroby - 1947
  • vrtuľa typu Aero, v.č. : 4223, rok výroby - 1947

Lietadlo je úplne nové, letu schopné, vybavené kontrolnými palubnými prístrojmi v obidvoch pilotných priestoroch

Palubné knihy a kniha motoru sú v poriadku

Ostatné príslušenstvo ako búda pre let naslepo, nástroje a lekárnička sa neodovzdáva, ani nepreberá

23. septembra 1948 / Bratislava - Vajnory

za motorový odbor prevzal :  Ivan Šifter

Prehlásenie 

ako technický správca motorového doboru odbočky SNA - Bratislava prehlasujem, že som dokonale oboznámený s predpismi o udržovaní horeuvedeného lietadla a zaväzujem sa, že počas používania lietadla budem prísne dodržiavať smernice o zapožičaných štátnych lietadiel a iné uznesenia. Beriem na vedomie, že prevzaté lietadlo je majetkom Povereníctva dopravy, ktoré ho podľa výnosu .... zo dňa 13.2.1948 zapožičiava odbočke SNA - Bratislava, a má právo zapožičanie kedykoľvek zrušiť

Ivan Šifter 

Osvedčenie o zápise do slovenského registra letcov 

č. 141

Osvedčenie o zápise do čsl. registra letcov 

č. 4087

materiál pochádza z archívu Lojza Zábrodského

súvisiace články :   

Zoznam C-104iek lietajúcich na Slovensku

Historie letounu C-104.213 / D-EOCS

ilustračné photo C-104 / OK-BJM
ilustračné photo C-104 / OK-BJM
C-104 / OK-BJM Vajnory zápisnica - odovzdanie a preberanie C-104 / OK-BJL Ivan Šifter - osvedčenie o zápise do slovenského registra letcov Ivan Šifter - osvedčenie o zápise do čsl. registra etcov


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Výstava trosiek IL-18 / OK-NAB v Múzeu dopravy

Vážení pozostalí po obetiach leteckého nešťastia na Zlatých Pieskoch z roku 1976, vážení všetci tí, ktorí mi akokoľvek pomohli pripraviť text do knihy o nehode, dovoľte mi poslať vám poslednú pripomienku pozvánky na vernisáž výstavy trosiek z lietadla,...

Gonzo - 11.06.2021
Autori
 

 

 

A400M Atlas / Flanči photo
Foto dňa
A400M Atlas / Flanči photo