Zálet DA50-V / OE-VSO

Peter Škabla - 10.4.2017
 

photos - Markus Tatscher

Diamond Aircraft predstavil DA50-V prvý krát leteckej verejnosti na práve skončenom Aero Friedrichshafen, prvý let prebehol približne 14 dní pred prvým výstavným dňom

súvisiace články :    

Zálet nového Diamondu Aircraft DA62 / OE-UDO

Prvý let DA50-JP7 s turbopropom AI-450S

photos - Markus Tatscher
photos - Markus Tatscher
DA50-V / OE-VSO DA50-V / OE-VSO DA50-V / OE-VSO DA50-V / OE-VSO
DA50-V / OE-VSO DA50-V / OE-VSO DA50-V / OE-VSO DA50-V / OE-VSO
DA50-V / OE-VSO DA50-V / OE-VSO DA50-V / OE-VSO DA50-V / OE-VSO
DA50-V / OE-VSO DA50-V / OE-VSO DA50-V / OE-VSO DA50-V / OE-VSO


comments powered by Disqus