Novela Zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - II. (represívno - likvidačný) pokus

Gonzo - 24.5.2019
 

Dobrý deň,

Z poverenia predsedu komisie a poslanca Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Miroslava Ivana si Vám dovoľujem poslať pozvánku na 4. zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční dňa 29. mája 2019 (streda) o 11:00 hod. v budove Národnej rady SR v areáli Bratislavského hradu (pri Mikulášskej bráne) v zasadacej miestnosti na II. poschodí.

Predmetom diskusie bude NÁVRH NOVELY ZÁKONA, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 143/1998 Z.Z. O CIVILNOM LETECTVE (LETECKÝ ZÁKON), ktorý je súčasťou návrhu novely zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1423). K uvedenému návrhu zákona bolo v rámci pripomienkového konania vznesených množstvo odborných pripomienok a cieľom zasadnutia komisie je nájsť spoločensky prijateľné riešenie pred definitívnym schválením zákona v Národnej rade SR.

Návrh zákona nájdete tu:   

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fzakon&MasterID=7302&fbclid=IwAR0AnArLz_TJGlzj9zYsKRkaqzogtlSorWoNJuquGQlQibpOtOjzTcUojcQ

Prosím o potvrdenie Vašej účasti na zasadnutí na adrese:  vhz@nrsr.sk

S pozdravom,

JUDr. E.K.

tajomníčka

Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti

--

Táto pozvánka prišla predstaviteľom SNA (p. Mikuš), LAA (?) a SFULu (p. Sluk a p.Dado), TUKE (Technická univerzita Košice - p. Szabo) a UNIZA (Žilinská univerzita - p. Kazda) zhruba 12 dní dozadu, a pre mňa je dosť nepochopiteľné, že si túto informáciu nechali pre seba, a rozhodli sa to riešiť tradičným spôsobom starých fotrov, potichu a za zatvorenými dvermi

Je to o to vážnejšie zlyhanie, pretože publicita v médiách je dnes jediný spôsob, ako sa pokúsiť týmto prasárňam zabrániť. Aj v prípade prvého pokusu novelizácie Zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve ... len spoločné úsilie celej komunity pilotov spôsobilo, že v jednom prípade dosiahla Dadova (člen SFULu a pilot) pripomienka na štátnom webe / elektronickej zbierke zákonov swww.slov-lex.sk podporu viac ako 500 ôsob, a museli sa ňou navrhovatelia zaoberať podľa litery zákona

Treba znovu a opakovane zdôrazniť, že na pripomienkovanie návrhu novely zákona zostalo vtedy len niekoľko dní času pred jarnými prázdninami, už len tento samotný fakt signalizoval, že tu nejde o obyčajnú novelizáciu zákona, ale podpásovú snahu potichu dostať za jej chrbtom do zákona body šité na mieru záujmovým skupinám / developerom, ktorí nemajú s letectvom absolútne nič spoločné. Podobnosť s "nástenkovým tendrom" je tu čisto náhodná

Určite bude len na prospech veci, keď sa na uvedený mail      vhz@nrsr.sk    prihlásite aj Vy, ktorých sa to bytostne týka a nemienite sa len pasívne prizerať, so žiadosťou o účasť : piloti / majitelia letísk / majitelia lietadiel / majitelia leteckýh škol, atď., členovia SNA / SFUL / LAA / SLA

určite Vás neodmietnu :)))

súvisiace články :  VZNESENÉ PRIPOMIENKY -  Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

---

Ak sme si / ste si mysleli, že táto prasáreň je zažehnaná, tak nie je

A je to ešte horšie, pretože novela v tichosti prešla I. čítaním v NR SR, a zmenil sa aj jej duch. Ak pri prvom pokuse bola podstata prasárne voči pilotom a všeobecne proti GA skrytá, a išla cez oslabenie dozornej a ochrannej funkcie štátu nad letiskami poskytnutím priestoru záujmovým skupinám cez vplyv v miestnych zastupiteľstvách, ktoré mali získať právomoci o rozhodovaní o ochranných zónach letísk namiesto Dopravného úradi SR, tak druhý pokus by som nazval represívno - likvidačný

-- 

písomný výstup z Národnej rady SR po I. čítaní

Návrh zákona bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1767 zo dňa 10. 5. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch : Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2019. NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ

--

Pripadá mi to, že niekto sa rozhodol potlačiť / odstaviť všeobecné letectvo (GA) pomocou astronomicky vysokých pokút a zákazov. Chcem len pripomenúť, že sieť športových letísk sa začala budovať počas I. Československej republiky v 30tych rokoch pod hlavičkou Masarykovej Leteckej Ligy a nemá so Zväzarmom absolútne nič spoločné

Historicky sa to pozitívne premietlo do niekoľkých podstatných udalostí v našich dejinách : "akcie 1000 nových pilotů republice" pred WWII, postavením 3 čsl. stihacích  a jednej bombardovacej perute v rámci RAF, budovaní leteckého priemyslu a obrany štátu (nech už si o tom čokoľvek myslíme v období 1948 -1989)

Ešte aj ten s miernym pohŕdaním spomínaný Zväzarm (nie však z mojej strany) podporoval sieť malých športových letísk, mal síce pritom svoju agendu - výchovu budúcich pilotov pre vojenské letectvo ČSĽA , ale popri tom sa zviezli aj pozitívne javy

Česká republika doteraz ťaží z rozsiahlej siete športových letísk, či už vo forme exportného úspechu desiatok výrobcov ultralightov, má k dispozicíí rozvinutú dopravnú infraštruktúru, ale aj samotná činnosť General Aviation má pozitívny prínos pre biznis a ekonomiku v každej krajine. Nie však na Slovensku

Za posledný rok sa u nás udomácnil v novinách a televízii výraz "únos štátu", zrejme sa to dá úplne pochopiť len vtedy, keď sa to týka oblasti života, ktorá je vám nesmierne blízka. Pokiaľ viem, tak autormi zákona sú traja zamestnanci Ministerstva dopravy : štátna tajomníčka + dvaja muži pracujúci na sekcii civilného letectva. Ani jeden z nich nebol nikdy držiteľom pilotnej licencie, a samotné vyštudovanie Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline z nikoho aviatika ešte nikdy neurobilo

General Aviation majú v paži, nezaujíma ich

K uvedenej téme budú čoskoro nasledovať ďalšie články comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Rytieri nebies

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie výstavy RYTIERI NEBIES/ ČESKOSLOVENSKÍ LETCI V RAF, ktoré sa uskutoční dňa 20. júla 2020 (pondelok) o 16:00 hod. a prístupná bude verejnosti až do 27.9.2020. ROYAL AIR FORCE (RAF) - Britské kráľovské letectvo,...

Gonzo - 01.07.2020
Autori
 

 

 

Spitfire / photo Cajo
Foto dňa
Spitfire / photo Cajo