Zadrený kompresor na motore Avie CS-199

Gonzo - 10.2.2017
 

V prílohe predkladám hlásenie o leteckej nehode č. 7 / 53 lietadla CS-199 ev.č.: 535 pilotovaného npor. Č.J., a slobodníkom - žiakom M.F. Nehoda sa stala 13.6.1954 cca 4 km od obce Senice, okres Banská Bystrica

Vyšetrovanie tejto nehody sa zúčastnili zástupca MNO-VL mjr. Filouš, zástupca LVZU npor. Krejčík, a zástupca továrne Ing. Šín, ktorí s rozborom a zápisom o prehliadke trosiek súhlasili. Na základe jednania tejto komisie povolilo MNO-VL znova lietanie na S-199 s tým, aby lety vo výške 2000 - 3000 m, kde dochádza k striedavému prepínaniu rýchlostí kompresora boli obmedzené na najnutnejšiu mieru 

Dňa 13.6.1953 havarovalo lietadlo Avia CS-199 u obce Senice, okres Banská Bystrica ...Lietadlo začalo horieť vo zduchu, oheň zúril na palube i počas pádu lietadla, ktoré po dopade na zem zhorelo. Lietadlo bolo úplne zničené - na zrušenie. Posádka lietadla použila padáky a zachránila sa. Žiak bol ľahko popálený, na nohách a na ruke

Príčina : po vykopaní motora, ktorý bol v hĺbke 4 metre pod zemou, a vyprostení trosiek bolo podrobnou prehliadkou zistené, že príčinou nepravidelného chodu motora bol zadrený hriadeľ kompresora, ktorý sa zlomil, došlo k zadreniu a vytlčeniu ložisiek. Radenie kompresora I. a II. stupňa bolo vytlčené v ložiskách, ozubenie prevodových kôl bolo poškodené, ozubenie pastorkov zničené, zo skrine kompresora vytiekol všetok olej, a bola vyžíhaná od ohňa

Avia CS-199 / vojenské letecké múzeum Praha - Kbely

Na základe zistených skutočností došlo za letu k poškodeniu kompresora a jeho náhonu, a preto sa dá povedať, že poškodenie ložísk kompresora, či už guličkových, alebo válčekových, zapríčinilo po značnom zahriatí hriadeľa pastorku a celého súkolia vznik požiaru na motore, pretože podľa vyjadrenia pilotného žiaka a inštruktora plamene vnikajúce do kabíny boli pomerne krátke a i zápach bol cítiť po spálenom oleji. Nakoniec sa nedá ani vylúčiť domnienka, že by na začiatku poškodenia mohol byť ulomený zub radiaceho kolesa pre prvú rýchlosť. Pritom mohlo prísť k uvoľneniu spojovacích skrutiek veka skrine pre radenie kompresora, alebo k uvolneniu šroubení, resp. k prasknutiu niektorého z prívodov oleja, prípadne k prasknutiu (čiastočnému) benzínového prostredia (?). V oboch prípadoch by to znamenalo vytekanie oleja, prípadne i benzínu pod kapotu motora a tým pádom aj ku klesaniu tlaku oleja, ako uviedol do zápisu pilotný žiak

O pravdepodobnej príčine požiaru motora sa môžeme domnievať, že bol zapríčinený vysokými teplotami - prípadne iskrením, ktoré vzniklo pri obrusovaní ozubeného súkolesia a pastorku. Zdá sa byť prijateľné, že došlo iba k horeniu oleja, pretože posádka vo svojej výpovedi neuviedla, že by cítili pach benzínu 

Záver :

Z nehody lietadla nie je možné obviniť ani technický, ani lietajúci personál, pretože závada vznikla v danej chvíli a nie vinou ošetrovania, alebo zaobchádzania s motorom počas letu. Dôkazom toho je skutočnosť, že zničené lietadlo vykonalo v daný deň šiesty let v celkovej dĺžke trvania 1:56 hod. a počas všetkých letov, až do osudného okamžiku, pracoval motor bezchybne

Posádka sa zachovala chladnokrvne a súčasne dodržala všetky nariadenia a predpisy vydané pre zabezpečenie leteckej prevádzky a popritom sa nakoniec aj správne rozhodla, čím zachránila majetok najcennejší, tj. svoje vlastné životy, preto som jej udelil  pochvalu pred nastúpeným útvarom

kompletnú dokumentáciu havárie Avie CS-199 ev.č.: 535 u obce Senice nájdete vo fotoprílohe článku

za materiál ďakujem p. Pavlovi Krejčí, adminovi webovej stránky 

súvisiace články  :  

Havárie Mezkov v aktívnej službe

Avia S-199 Mezek

photo - VUA Praha
photo - VUA Praha
motor Avie CS-199 motor Avie CS-199 zadrený kompresor Avie CS-199 zadrený kompresor Avie CS-199
zadrený kompresor Avie CS-199 zadrený kompresor Avie CS-199 zadrený kompresor Avie CS-199 zadrený kompresor Avie CS-199
zadrený kompresor Avie CS-199 zadrený kompresor Avie CS-199 zadrený kompresor Avie CS-199 Avia CS-199
Avia CS-199 Avia CS-199 Avia CS-199 Avia CS-199


comments powered by Disqus