Začalo sa to nezatvorenou kabínou

Gonzo - 8.11.2014
 

 záverečná správa o odbornom vyšetrovaní havárie vetroňa VSO-10 / OM-7501 na Makarenkovi  /  3.7. 2014

súvisiace články :   Nehoda VSO-10 / OK-3514 v Mladej Boleslavi

photos - Fero Čagala
photos - Fero Čagala
havária VSO-10 / OM-7501 letisko Partizánske havária VSO-10 / OM-7501 letisko Partizánske havária VSO-10 / OM-7501 letisko Partizánske havária VSO-10 / OM-7501 letisko Partizánske
havária VSO-10 / OM-7501 letisko Partizánske havária VSO-10 / OM-7501 letisko Partizánske havária VSO-10 / OM-7501 letisko Partizánske


comments powered by Disqus