Z najstaršej leteckej histórie Piešťan

Gonzo - 28.3.2015
 

Stíhacie lietadlo Aero A-18 patriace 31. stíhacej letke Leteckého pluku 3. Stroj dosahoval rýchlosť 229 km/hod. a vyzbrojený bol dvoma synchronizovanými guľometmi

začiatky Leteckého pluku 3 gen. letca M. R. Štefánika

Piešťany majú bohatú a v rámci Slovenska veľmi starú leteckú históriu

Už 17. augusta v roku 1912 pri hoteli Thermia Palace pristál balón „Magdeburg“, ktorého posádka (pilotoval Dr. Henoch) sa zúčastnila diaľkových leteckých pretekov z nemeckého Essenu. 26. júla 1914 sa v Piešťanoch na golfovom ihrisku konal prvý letecký deň, za účasti 6 pilotov. Letecký deň mal, o.i. preveriť aj letové podmienky v Piešťanoch

Letecký deň v Piešťanoch / 1924  - p. Vladimír Krupa

Priaznivé podmienky a situovanie pri výrazných orientačných bodoch (rieka Váh, železnica) prispeli k tomu, že v roku 1928 bol z Nitry do Piešťan presunutý Letecký pluk 3 gen. letca M. R. Štefánika. Za 1. ČSR. to bol jediný letecký pluk, dislokovaný na území Slovenska

Hangár na mieste starého letiska v Nitre

letecký pohľad na Piešťany z roku 1928, v pozadí vľavo novovybudované vojenské letisko

Letecký pluk 3 gen. M.R.Štefánika (neskôr v období 2. svetovej vojny ako Letecký pluk gen. M.R.Štefánika) so sídlom v Piešťanoch predstavoval pilier slovenského letectva. Pluk zohral významnú úlohu nielen pri výcviku vojenských pilotov, ale aj v bojových operáciách (obrana Slovenska vo vojne s Maďarskom v marci 1939, účasť na operáciách proti Poľsku v septembri 1939 a proti ZSSR (1941 – 1943). Vojenská letecká tradícia na piešťanskom letisku pokračovala aj v povojnovom období až do roku 2001

Prezident T.G. Masaryk na leteckej prehliadke v Piešťanoch

pekný letový záber na bližšie neurčené lietadlo (pravdepodobne Hansa Brandenburg C.1) pri letisku v Piešťanoch / 1928

V zbierke Balneologického múzea sa nachádzajú dva unikátne fotografické albumy (evid. č. H-1496, H-2158) pochádzajúce z obdobia presunu Leteckého pluku z Nitry do Piešťan, t.j z rokov 1927 a 1928. Obsahujú vyše sto cenných a jedinečných fotografií

Letecký pluk 3 " Generála - letca M.R. Štefánika " - Letecké cvičenie v prospech M.L.L. Piešťany / 1926

pôsobivá letová formácia pozorovacích dvojplošníkov typu Aero A-12. Na mieste za pilotom vidno leteckých pozorovateľov

pekný letový záber na pozorovací dvojplošník Aero A-12 zo zadným pozorovateľom. Na trupe označenie Leteckého pluku 3 M.R.Štefánika

Veľkú časť tvoria fotografie letecké. Mnohé z nich zachytávajú Piešťany a okolie, no nechýbajú ani zábery z iných častí Slovenska. Zastúpenie leteckých fotografií je pestré. Zachytávajú nielen mestá, ale aj pamiatky ako hrady, kaštiele, ďalej mosty, toky riek, železnicu, letisko a pod.

dámska návšteva na letisku v Piešťanoch, v pozadí lietadlo Hansa Brandenburg B.1 alebo čs. kópia, pravdepodobne Letov Š-10.44 / 1928

Podstatnú časť fotografií predstavujú tiež zábery na leteckú techniku, či už vo forme statických záberov, alebo pekných letových snímok. Fotografie tak ponúkajú zaujímavý a cenný pohľad na leteckú techniku v časoch rodiaceho sa česko-slovenského letectva a začiatkov  čs. leteckej výroby

Mgr. Andrej Bolerázsky

Balneologické múzeum Piešťany

letecký pohľad na Čachtický hrad

Avia BH-10 Leteckého pluku 3 M.R. Štefánika

súvisiace články :  

Úlet 8 člennej skupiny vojenských letcov z Piešťan do Poľska 

Avie B-34 a B-534 Leteckého pluku 3 Nitra

Havária Salmsonu 2 A2 Leteckého pluku 3 Nitra / 1923

photo - zbierka Balneologického múzea Piešťany
photo - zbierka Balneologického múzea Piešťany
Aero A-18 patriace 31. stíhacej letke Leteckého pluku 3 M.R. Štefánika slávnostné defilé Leteckého pluku 3 v Nitre počas slávnosti 9. výročia vzniku ČSR., 28. október 1927. V pozadí stíhacie lietadlá Avia BH-21 letecký pohľad na Piešťany z roku 1928, v pozadí vľavo novovybudované vojenské letisko pekný letový záber na bližšie neurčené lietadlo (pravdepodobne Hansa Brandenburg C.1) pri letisku v Piešťanoch / 1928
letová formácia pozorovacích dvojplošníkov typu Aero A-12 dámska návšteva na letisku v Piešťanoch, v pozadí lietadlo Hansa Brandenburg B.1 / 1928 pozorovací dvojplošník Aero A-11 z výzbroje Letky 6 Leteckého pluku 3 v Piešťanoch stíhacie lietadlo Avia BH-21 z výzbroje Leteckého pluku 3, stíhacej letky 31
letový záber na pozorovací dvojplošník Aero A-12 zo zadným pozorovateľom. Na trupe označenie Leteckého pluku 3 M.R.Štefánika letový záber na lietadlá s trupovým označením Leteckého pluku 3 M.R.Štefánika letový záber na lietadlá s trupovým označením Leteckého pluku 3 M.R.Štefánika z fotografického výcviku leteckých pozorovateľov Leteckého pluku 3 M.R. Štefánika


comments powered by Disqus