Z-50M / OK-WRQ po generálke

Gonzo - 23.7.2016
 

Posledným prírastkom v zostave Aero Motor Military Clubu v Trenčíne je prekrásne zgenerálkovaný Z-50M / OK-WRQ 

História tejto " malej Pajdy ", Moravan a.s. Zlin Z-50M (cn : 0080 z r.1991, 14.1.1992 až 5.3.1992 ako OK-WRQ, pak 1992-2014 pod imatrikulačkou ZS-NEK, od 18.8.2015 opět OK-WRQ a následně rekonstrukce firmou Zlin - Avion Service, s.r.o. na letišti Přerov - Bochoř) - má veľmi nízky nálet, len cca 200 hodín

Letecký klub disponuje k dnešnému dňu radou letuschopných Zlínov pre výcvik leteckej akrobacie : 1 x Z-142 (OK-OPL) / 1 x Z-526F / 1 x Z-50M (OK-WRQ)

Z-50M / ZS-NEK photo - Zlín Avion Service

súvisiace články :  Letecký klub Aero Moto Military Club Trenčín

Z-50M / OK-WRQ Z-50M / OK-WRQ Z-50M / ZS-NEK


comments powered by Disqus