Reklamný leták Z-326 Trener Master

Gonzo - 2.4.2014
 

dobová reklamná brožúra Omnipolu, exportéra aeroplánov z ČSSR / zväčšeniny jednotlivých stránok nájdete vo foto prílohe 

súvisiace články :  

Nekúpite Z-526L s Lycomingom ?

Peter Clifford & Co.Ltd. UK, importér čs. lietadiel

Brožúra Aero Ae-45

Brožúra Aero Ae-45S Super Aero

Letová príručka C-11

Výkresy C-11

Z-326 Trener Master reklamná brožúra Omnipolu Praha Z-326 Trener Master reklamná brožúra Omnipolu Praha Z-326 Trener Master reklamná brožúra Omnipolu Praha Z-326 Trener Master reklamná brožúra Omnipolu Praha
Z-326 Trener Master reklamná brožúra Omnipolu Praha Z-326 Trener Master reklamná brožúra Omnipolu Praha Z-326 Trener Master reklamná brožúra Omnipolu Praha Z-326 Trener Master reklamná brožúra Omnipolu Praha


comments powered by Disqus