Vysadený motor po štarte Z-226T / OK-MHH LKNI

Gonzo - 15.7.2019
 

12.5.1971 / havária motorového lietadla Z-226T / OK-MHH pri školskom výcvikovom lete v priestore letiska. Pilotný žiak stredne ťažko zranený a odvezený ihneď na OÚNZ Nitra k ošetreniu.  Drak lietadla je natoľko poškodený, že jeho oprava je nemožná. Motor lietadla je po malých opravách možné použiť

 

Pilotný žiak požiadal 5 -10 minút pred vzletom povolenie od náčelníka a učiteľa lietania. Toto povolenie obdržal, bola s ním urobená len veľmi krátka a pre pilotného žiaka slabá príprava. Príprava k letu jak žiaka, tak lietadla bola veľmi krátka a možno povedať, že povrchná. Za tejto situácie mohlo dôjsť k neúplnému vykonaniu, alebo povrchnému vykonaniu povinných úkonov. Činnosť žiaka od nahodenia motora nikto sústavne nesledoval. Nebola postavená letištná smena na čele s riadiacim lietania, ani dispečér a na ploche nebolo vystavené pristávacie T. Pri takomto urýchlenom urýchlenom prevedení letu mohlo dôjsť k nesprávnemu prevedeniu povinných úkonov, buď omylom uzatvorenia paliva na štarte, alebo neúplného otvorenia paliva. Pilot odštartoval

V prvej zatáčke po štarte mohlo dôjsť k vysadeniu motora v dôsledku uzavretia paliva, alebo nedostatočného prísunu paliva. Žiak sa nesprávne rozhodol pristáť o 1800 zatáčkou do ľava na plochu letiska, i keď je v tomto priestore dostatok vhodných plôch na vynútené pristátie mimo letiska. V ostrej klesavej zatáčke do ľava stratil toľko výšky, že na letisko už nemohol dokĺzať a naviac sa nachádzal mimo smeru dráhy, tak sa snažil zatáčkou do ľava ešte upraviť smer na plochu

Po dobu letu nemal čas skontrolovať príčinu vysadenia motora a nepreviedol ani úkony pred vynúteným pristátím. Asi sto metrov pred okrajom letiska sa nachádza poľná betónová cesta, vyvýšená asi 35 cm nad úrovňou pôdy. 10 metrov od tejto cesty zachytil ľavým krídlom asi pri rýchlosti 80 - 100 km / hod.o porast pšenice, hneď nato ľavým podvozkom o zem. Na vyvýšenej ceste došlo k odtrhnutiu podvozku a ostruhy, ulomeniu listu vrtule, odtrhnutiu spodných plechov krytu motora. Lietadlo sa na ceste pootočilo asi o 290do ľava a v tejto polohe sa zastavilo deformované

Pokračovanie reportu si prečítajte na priloženom pdfku v scribde

materiál pochádza z archívu SNA / viac fotografií nájdete vo v prílohe

Projekt  D-O-L-E-T-E-L-I

photo - archív SNA
photo - archív SNA
Z-226T / OK-MHH Z-226T / OK-MHH Z-226T / OK-MHH Z-226T / OK-MHH
Z-226T / OK-MHH Z-226T / OK-MHH Z-226T / OK-MHH Z-226T / OK-MHH
Z-226T / OK-MHH komisionálny prehľad škody Z-226T / OK-MHH page 1 komisionálny prehľad škody Z-226T / OK-MHH page 2 komisionálny prehľad škody Z-226T / OK-MHH page 3


comments powered by Disqus