WT-9 Dynamic / OM-DOC (LKHK)

Gonzo - 10.3.2020
 

Pilot letounu WT-9 Dynamic poznávací značky „OM-DOC“ létal s další osobou na palubě na LKHK okruhy na RWY 15L/33P s využitím VNAV. Pilot přistával s letounem ve standardní přistávací konfiguraci se vztlakovými klapkami vysunutými do přistávací polohy, s vysunutým a zajištěným podvozkem na betonovou RWY 15L. Po dosednutí letounu na hlavní podvozek, při rychlosti 70 km/hod v přímém směru, bez bočení nebo odskočení pokračoval letoun po položení předního kola v přímém směru po dráze. Krátce po kontaktu kola předního podvozku s RWY došlo k silnému rozkmitání přední podvozkové nohy a následnému zlomení její stojiny s poklesem a nárazem přídě letounu na povrch RWY. Letoun se po krátkém dojezdu zastavil ve směru dráhy. Při události nedošlo k žádným ekologickým škodám ani úniku provozních kapalin.  Při nehodě nedošlo ke škodám na majetku třetích osob ani k újmě na zdraví žádné osoby.

zhodou okolností odletel včera (9.3.2020) WT-9 Dynamic / OM-DOC z Prievidze - díky Milan Janičina

The pilot of WT-9 Dynamic aircraft, identification mark OM-DOC, was flying with another person on board in circles over RWY 15L/33P at LKHK using VNAV. The pilot was landing on concrete RWY 15L with aircraft in standard landing configuration with flaps extended to establish a landing attitude, and with undercarriage down and locked. After the touchdown on main undercarriage, at the speed of 70 km/h in direct course, the aircraft continued in the direct course on the runway after the front wheel touchdown without any side slipping or bouncing. Shortly after the front undercarriage wheel touched the RWY, the front undercarriage leg started shimmying strongly, the leg web broke, and the aircraft nose collapsed and crashed onto the RWY. The aircraft stopped in the RWY direction after a short run. No environmental damage or working fluid leakage occurred during the incident. No third-party’s property was damaged, and no person was injured during the accident.

zdroj - uzpln.cz

photo - uzpln.cz
photo - uzpln.cz
odlet WT-9 / OM-DOC z Prievidze


comments powered by Disqus