Prvý UL projekt na Slovensku - rada aeroplánov WT6 / WT7/ WT8 Excel

Gonzo - 21.7.2019
 

dobový materiál z archívu Jaroslava Husku

Firma Albatros Slovakia vznikla začiatkom roku 1994 pretransformovaním z firmy zaoberajúcej sa zámočníckou výrobou, montážou technológii a sprostredkovaním. Jaroslav Huska ako majiteľ firmy vlastne investoval finančné prostriedky získané  podnikaním  do vývoja a výroby ultraľahkých lietadiel s výrobným názvom WT. Ide o prvú slovenskú originálnu konštrukciu UL lietadla kompozitovej konštrukcie a to môžeme zdôrazniť rýdzo slovenskú. WT sú iniciálky hlavného konštruktéra vyrobeného prototypu p. Ing. Tadeáša Wallu z Prievidze, ktorý je priekopníkom vo vývoji kompozitových konštrukcií nielen na Slovensku. Názov EXCEL 127 vystihuje excelovanie slovenskej tvorivosti vo vývoji a stavbe UL lietadiel, číslo 127 je plocha krídla 12,7 m2

vstup do albumu na Google Photos

Prednosťou lietadiel WT je motor v tlačnom usporiadaní, čím sa dosahuje nerušený výhľad z kabíny a  potlačenie hluku od motora a vrtule. Ďaľšou prednosťou je dokonalá aerodynamika a pôsobivý  vzhľad. Albatros Slovakia je súkromná firma pracujúca na základe oprávnenia pre výrobu lietadiel. Ako pracovisko slúži výrobná dielňa s príslušenstvom o výmere 290 m2.  Majiteľom a zároveň aj výrobcom je Jaroslav Huska z Partizánskeho, ktorý v spolupráci so svojimi priateľmi pilotmi a leteckými mechanikmi  rozbehol v roku 1994 výrobu prototypu WT6. Prototyp je tohto času podrobovaný letovým skúškam.

Firma zvládla počas výroby modelov, foriem a samotných dielcov prototypu technologickú náročnosť a problematiku. Počas častých kontrol stavebným dozorom je hodnotená kladne. V súčastnej dobe súbežne s letovými skúškami je v plnom prúde výroba inovovaných  letúňov WT7 a WT8,  ktorých  základom sa stal  prvý prototyp  WT6

WT7 je športový letúň pre dvojčlennú posádku, určený pre termické lety a leteckú turistiku. Štart a vystúpanie do potrebnej výšky prebieha ako u bežného lietadla. Po vyhľadaní stúpavého prúdu sa motor odstaví a lietadlo kĺže vzduchom ako vetroň, čo mu zaručuje jeho projektovaná kĺzavosť s číslom 24. V prípade zhoršenia termického prúdenia, alebo sklesania,  nie je problém motor letúňa  naštartovať elektrickým štartérom a doletieť na letisko.

WT8  je klasický ultralight určený predovšetkým pre kondičné a turistické lietanie. Jeho prednosťou je cestovná rýchlosť, ktorá sa blíži k 200 km/hod. a dobrá stúpavosť, ktorú umožňuje silný motor Subaru 1800.

Samotná technická príprava a preverovanie konštrukčných a pevnostných riešení je ešte pred samotnou výrobou preverovaná programom Pro Enginier firmy RAND TECHNOLOGIES. Tu sa nasimulujú všetky zaťaženia a preveruje sa tuhosť a pevnosť konštrukcie krídel, podvozku, trupu atď.

Samotná výroba dielov letúňa je technologicky náročná záležitosť, používané technológie boli donedávna tabu na Slovensku. Ide o výrobu kompozitových sendvičov s použitím ďalších špeciálnych materiálov, ktoré spĺňajú podmienky certifikácie pre použitie v leteckej výrobe.

Firma Albatros Slovakia, o ktorej hovoríme, sa minulý rok zúčastnila so svojim prototypom WT6 na Strojárenskom veľtrhu v Nitre, kde získala Cenu kvality od odbornej komisie. Takisto aj tento rok chce majiteľ firmy prekvapiť na Strojárenskom veľtrhu v Nitre,  ale už novým inovovaným lietadlom WT7, ktorý vám teraz predstavujem

Jaroslav Huska

Technický popis ultraľahkého lietadla WT 7

Ultraľahké lietadlo Excel  WT7 je dvojmiestny, jednomotorový samonosný hornoplošník kompozitovej konštrukcie s pevným trojkolesovým podvozkom. Účelovo je vhodný pre športové využitie ako klzák s motorom. Projektovaná kĺzavosť 24 je dostatočná na termické oddychové  a turistické lety, keď v prípade krízy pri doklze je možné naštartovať motor a doletieť do plánovaného cieľa.

Gondola trupu je škrupina zo sklenných laminátov, zhotovená v negatívnych formách.  Skladá sa z vonkajšej a vnútornej škrupiny, ktorá vhodným tvarovaním vytvára uzavreté  dutiny, ktoré vystužujú tvar škrupín. Pilotné sedadlá sú vedľa seba. V centrálnej časti je vsadená prútovina z chrommolybdenových rúrok, ktorá spája nosník centroplánu s gondolou a podvozkom a motorové lóže tlačného motora.

Krídlo je obdĺžnikového pôdorysu v mieste centroplánu so šípovitosťou na krídlach, s jedným hlavným a jedným pomocným nosníkom. Torzná skriňa je dvojdutinová a siaha po zadný pomocný nosník. Poťahy  torznej skrine sú sendviče, tvarované v  negatívnych formách. Zadná dutina je vystužená penovými rebrami. Profil krídla obdĺžnikovej časti je UA(2) - 180,  ktorý ďalej plynule prechádza na koncový profil MS 201 v dĺžke 3,25 m.  Na spojenie s nosníkom centroplánu slúži pahýl hlavného nosníka  krídla, cez ktorý sa prestrkávajú dva spojovacie čapy.  Krútiaci moment krídla sa  prenáša čapom pomocného nosníka.

Klapka  Krídlo je vybavené vztlakovou klapkou. Pre cestovný  režim sa klapka vychyľuje  hore o 9°, pre štart 10° dole a pred pristátím na 40° dole. Vztlakové klapky sú  taktiež sendvičovej konštrukcie.

Krídelko je štrbinové s osou otáčania  na hornom poťahu. Je sendvičovej konštrukcie a je hmotove vyvážené. Výchylky krídelka sú diferencované.

Chvostové plochy sa skladajú z vodorovnej plochy delenej na stabilizátor a výškové kormidlo a z dvojitých zvislých plôch, ktoré sú integrálnou súčasťou nosičov chvostových plôch. Nosiče sú pripevnené k nosníku centroplánu lepením a tieto spoje sú nerozoberateľné. Nosiče a chvostové plochy sú sendvičovej laminátovej konštrukcie tvarovanej podtlakom v negatívnych formách. Všetky kormidlá sú hmotove vyvážené.

Systém riadenia  Riadiaca páka je umiestnená v rovine symetrie pilotného priestoru tak, že môže byť ovládaná z oboch sedadiel. Páka vztlakových klapiek je medzi posádkou v úrovni hlavi, ovláda sa z oboch sedadiel. Ovládanie plynu sa nachádza na oboch stranách pilotného priestoru tak, aby pri manipulácii nebolo treba pustiť riadenie. Pohyby riadiacej páky sa prenášajú  na kormidlá pomocou rúrkových ťahadiel a torzných rúr, pohyby nožného riadenia bowdenmi, ktoré vedú až ku pákam smeroviek, nožné riadenie je spojené  s  ovládaním prednej podvozkovej nohy tiahlami.

Podvozok  Hlavný podvozok je riešený kvôli malému aerodynamickému odporu tak, aby  kolesá vyčnievali z obrysu čo najmenej. Kolesá majú rozmery 400 x 100 mm, disky sú  vybavené čeľusťovou brzdou. Predná podvozková noha je riaditeľná a jej kyvná vidlica je odpružená gumovým pružným kuželovým blokom

Pohonná jednotka Dvojtaktný dvojvalcový vodou chladený benzínový motor ROTAX 582 UL CB 2V s trojlistou kompozitovou vrtuľou priemeru 1,6 m, poháňanou cez reduktor 1:3. Nahadzovanie motoru je elektrickým štartérom. Palivom je zmes automobilového benzínu s min. oktánovým číslom 91 a oleja v pomere 1:50

Palivová sústava  Palivové nádrže sú umiestnené v prednej  dutine krídla centroplánu. Sú vybavené odkaľovacou jímkou, prepojovacím potrubím a hadicovým palivomerom. V sústave sa nachádza palivový kohút, nastrekovacia pumpička, filter a membránové palivové čerpadlo                                                       

Prístrojové vybavenie  Prístrojová palubná doska obsahuje rýchlomer, výškomer, variometer, kompas, otáčkomer a teplomer hláv motora

Elektrický systém  má prevádzkové napätie 12 V, je napájaný alternátorom z motora, ktorý cez usmerňovač napája akumulátor 

Základné dáta  EXCEL WT7

Krídlo         

               Rozpätie                                                      14 m

               Tetiva                                                           1,2 m / 0,583 / u koreňa

               Plocha                                                          13.32  m2

               Štíhlosť                                                         10,5 

               Stredná aerodyn. tetiva                                 1,2 m

               Profil  UA(2) -180 s prechodom na MS 201 u koncového rebra

Trup

        Dĺžka (celková)                                                           6,3 m

        Dĺžka trupovej gondoly                                              3,2 m

        Šírka v mieste posádky                                              1,15 m

        Výška trupovej gondoly                                            1,05 m  

Hmotnosti

                    Maximálna letová hmotnosť                       480 kg 

                     Minimálna letová hmotnosť                       340 kg (bez paliva, 1 člen pos. 70 kg)

                    Prázdna hmotnosť                                      270 kg

                     Plošné zaťaženie pri max. hm.                  36.03 kg/m2

VÝKONY  

                   minimálna rýchlosť                                                  60 km / hod.

                    cestovná rýchlosť                                                   140 km / hod. 

                    maximálna rýchlosť                                                190 km / hod.

                    užitočné zaťaženie                                                 210 kg

                    prázdna hmotnosť                                                  270 kg

                    dolet                                                                        600 km

                    dĺžka vzletu                                                             150 m

                    pristátie cez prekážku 5 m                                      400 m

Pohonná jednotka - ROTAX 582 UL CB 2V  64 k pri  6.500 ot/min.

Jaro Tichý v kabíne Excelu, aeroplán mal problémy s pozdĺžnou stabilitou, ako protiopatrenie na zlepšenie letových vlastností bolo potrebné vkladať závažie do predku trupu

za materiál ďakujem Jarovi Huskovi a Jarovi Tichému

Technický popis ultraľahkého lietadla WT8

Ultraľahké lietadlo Excel  WT8 je dvojmiestny, jednomotorový samonosný hornoplošník kompozitovej konštrukcie s pevným trojkolesovým podvozkom. Účelovo je vhodný pre športové vyžitie na kondičné lietanie, orientačné lety a na rýchly presun z miesta na miesto.

Gondola trupu je škrupina zo sklenných laminátov, formovaná v negatívnych formách. Skladá sa z vonkajšej a vnútornej škrupiny, ktorá vhodným tvarovaním vytvára uzavreté dutiny, ktoré vystužujú tvar škrupín. Pilotné sedadlá sú vedľa seba. V centrálnej časti je vsadená prútovina z chrommolybdenových rúrok, ktorá spája nosník centroplánu s gondolou a podvozkom a motorové lože tlačného motora.

Krídlo je v obdĺžníkového pôdorysu v mieste centroplánu so šípovitosťou na krídlach, s jedným hlavným a jedným pomocným  nosníkom. Torzná skriňa je dvojdutinová a siaha po zadný pomocný nosník. Poťahy torznej skrine sú sendviče, tvarované v negatívnych formách. Zadná dutina je vystužená penovými rebrami. Profil krídla obdĺžnikovej časti je UA(2) - 180,  ktorý ďalej plynule prechádza na koncový profil MS 201 v dĺžke 3,25 m. Na spojenie s nosníkom centroplán slúži pahýl hlavného nosníka krídla, cez ktorý sa prestrkávajú dva spojovacie čapy. Krútiaci moment krídla sa  prenáša čapom pomocného nosníka.

Klapka  Krídlo je vybavené vztlakovou klapkou. Pre cestovný režim sa klapka vychyľuje hore o 70, pre štart 10° dole a pred pristátím na 40° dole. Vztlakové klapky sú taktiež sendvičovej konštrukcie.

Krídelko je štrbinové s osou otáčania na hornom poťahu. Je  sendvičovej konštrukcie a je hmotove vyvážené. Výchylky krídelka sú diferencované.

Chvostové plochy sa skladajú z vodorovnej plochy delenej na stabilizátor a výškové kormidlo a z dvojitých zvislých plôch, ktoré sú integarálnou súčasťou nosičov chvostových  plôch. Nosiče sú pripevnené k nosníku centroplánu lepením a tieto spoje sú nerozoberateľné. Nosiče a chvostové plochy sú sendvičovej laminátovej konštrukcie tvarovanej podtlakom v negatívnych formách. Všetky kormidlá sú hmotove vyvážené.

Systém riadenia  Riadiaca páka je umiestnená v rovine symetrie pilotného priestoru tak, že môže byť ovládaná z oboch sedadiel. Tiahlo vztlakových klapiek a ovládanie plynu je po ľavej ruke pilota.  Pohyby riadiacej páky sa prenášajú na kormidlá pomocou rúrkových ťahadiel a torzných rúr, pohyby nožného riadenia bowdenmi, ktoré vedú až ku pákam smeroviek, nožné riadenie je spojené s ovládaním prednej podvozkovej nohy tiahlami.

Podvozok  Hlavný podvzok je riešený ako dutá pružná kompozitová noha upevnená v tvarovanom sedle. Predná podvozková noha je riaditeľná a jej kyvná vidlica je odpružená gumovým pružným kuželovým blokom.

Pohonná jednotka štvortaktný motor SUBARU EA 81 s protibežnými  piestami, resp. ROTAX 912. Prevod na kompozitovú vrtulu zabezpečuje reduktor s plochým remeňom s prevodovým pomerom 1:1,98. Motor je vybavený batériovým zapaľovaním a dynamom dobíjania.

Palivová sústava  Palivové nádrže sú umiestnené v prednej  dutine krídla centroplánu a za sedadlami posádky. Sú vybavené odkaľovacou jimkou, prepojovacím potrubím hadicovým palivomerom. V sústave sa nachádza palivový kohút, elektrické palivové čerpadlo, filter.

Prístrojové vybavenie  Prístrojová palubná doska obsahuje rýchlomer, výškomer, vario, kompas, otáčkomer a teplomer hláv motora

Elektrický systém má prevádzkové napätie 12 V, je napájaný dynamom,  ktoré cez regulátor napája akumulátor

Krídlo

               Rozpätie                                                      10,5 m

               Tetiva                                                            1,2 m /  0,583 / u koreňa

               Plocha                                                          10.32  m2

               Štíhlosť                                                         10.5 

               Profil  UA(2) -180 s prechodom na MS 201 u koncového rebra      

Trup

        Dĺžka(celková)                                                           6,3 m

        Dĺžka trupovej gondoly                                              3,2 m

        Šírka v mieste posádky                                             1,15 m

        Výška trupovej gondoly                                            1,05 m   

Hmotnosti

                     Maximálna letová hmotnosť                       480 kg 

                     Minimálna letová hmotnosť                        360 kg (bez paliva, 1 člen pos. 70 kg)

                    Prázdna hmotnosť                                        290 kg

                   Plošné zaťaženie pri max. hm.                      36.03kg / m2

Pohonná jednotka

                    Subaru EA 81 výkon 65 Kw  pri 5 200 ot/min. 

                    motory ROTAX 618 / 912          

Výkony  

                       minimálna rýchlosť                                                  68 km / hod.

                       cestovná rýchlosť                                                    180 km / hod. 

                       maximálna rýchlosť                                                 235 km / hod.

                       prázdna hmotnosť                                                    290 kg

                       dolet                                                                           600 km

                      dĺžka vzletu                                                               180 m

                      pristátie  cez prekážku 5 m                                       400 m

WT8 Excel / OK-FUR 21 na letisku Králová pri Senci / photo - archív J.Tichý

súvisiace články :  Lancair pre chudobných

photo - archív Jaroslava Husku
photo - archív Jaroslava Husku
WT8 Excel / OM-JHJD photo J.Huska WT8 Excel / Albatros Slovakia WT8 Excel / Albatros Slovakia WT8 Excel / Albatros Slovakia
WT8 Excel / Albatros Slovakia WT8 Excel / Albatros Slovakia WT6 Excel letisko Partizánske WT6 Excel letisko Partizánske
WT6 Excel / OM-DXJH WT8 Excel / OM-JHJD photo J.Huska WT8 Excel WT8 Excel
WT8 Excel / OM-JHJD photo J.Huska WT6 Excel / photo J.Huska WT8 Excel / photo J.Huska WT8 Excel / OM-JHJD photo J.Huska


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

JetBook by Antónia Lukačinová

Knihu vydala firma Media Tribune, s.r.o. Košice, vyzdvihol som si ju na pošte vo Sv. Jure. Ďakujem Pri listovaní knihy o špičkových bizjetoch tejto doby, ktoré sú zobrazené na exkluzívnych fotografiách (230 ks) vo svojom prirodzenom prostredí...

Gonzo - 10.12.2021
Autori
 

 

 

Komoča / photo Puppy
Foto dňa
Komoča / photo Puppy