Wasp - bee bomber Z-37A / OM-OJP

Gonzo - 5.10.2019
 

Je 6:30 ráno a pilot Ďuso Kováčik v Čmeláku / OM-OJP sa pripravuje na letisku v Nitre k štartu s nákladom vajíčiek mini osičiek, ktoré majú po vyliahnutí max. rozpätie krídielok 0,6 mm

Krédo p. Tamašeka z firmy bioTomal sa dá zhrnúť do pár slov - " Príroda si poradí ", takže namiesto aplikácie chémie sa snaží na Slovensku preukázať výhody biologickej ochrany prírody. V tomto prípade mini osička parazituje na parazitovi a tým vlastne potláča premnoženie parazita

 

Citujem : "  V roku 2010 sme v SR v maloplošných pokusoch otestovali účinnosť systému ekologickej ochrany vo významných plodinách pre slovenských pestovateľov. Tieto prvé testy ukázali, že systém založený na kombinácii biologických prípravkov ( Trifender proti hubovým chorobám, Prev-B2 proti strapkám, Alginure a meďnaté fungicídy proti plesniam ) ukázal takú istú účinnosť, ako systém ochrany založený na chemických pesticídoch ",  viac informácii nájdete na  biotomal.sk

 

 

 p. Tamašek pri dopĺňaní zásobníkov, v ktorých sú umiestnené vajíčka mini osičiek

 

 

detailný záber na plastový zásobník, na boku sú vidieť meracie rysky 

 

 

 

 box  pre dávku vajíčiek mini osičiek, zmiešaných s detskou krupicou, ktorá vystačí na 80 hektárov ošetrovanej plochy

 

 

 

elektrický motorček zabezpečuje presné rozmetanie vajíčiek, pilot má v kabíne ovládače, ktorými vie kontrolovať rýchlosť vymetania

 

 

zásobníky obsahujú vajíčka, ktoré pilot aplikuje približne za 60 minút

 

článok som pôvodne publikoval 23.6.2013

 comments powered by Disqus