Záchrana čtk. Brezinu na krídle Martišovej B-534

Gonzo - 17.12.2019
 

fotka z rekonštrukcie záchrany čtk. Brezinu na krídle Martišovej Avie B-534 slovenskými filmármi

zdroj - archív MV SR, SNA, f. STK, foto č.13207

za "rozumy" ďakujem Laco Akro

zborník pplk. pech. Eugena Janečku, vydalo MNO / 1941

Upozornenie !  keby s tým niekto mal problém, práve si idete prehliadnuť historický dokument, nič viac a nič menej, preto zvážte pls. vašu prípadnú reakciu, ďakujem
 
Zborník, časť I. obsahuje v skutočnosti výrazne viac vyznamenaných vojakov a dôstojníkov ako tu nájdete, vybral  som len príslušníkov slovenských Vzdušných Zbraní / jeho autor pplk. pech. Eugen Janeček bol prednostom kultúrneho a propagačného oddelenia Ministerstva národnej obrany a faktickým šéfom zriaďovaného vojenského múzea
 
 
rekonštrukcia záchrany čtk. Brezinu na krídle Martišovej Avie B-534 slovenskými filmármi
 
zdroj - archív MV SR, SNA, f. STK, foto č.13208
 
 
čatník František Brezina - vyznamenaný za hrdinstvo 3. stupňa
 
dňa 25.júla 1941 o 17:15 hod. štartoval v trojčlennom roji, ako ochranný sprievod nemeckého pozorovacieho lietadla, ktorý mal splniť úlohu hlboko za nepriateľským postavením. Pri spiatočnom lete dostal sa roj do prudkej a účinnej delostreleckej paľby nepriateľa. Stroj čtk. Brezinu bol zasiahnutý na niekoľkých miestach a bol mu rozstrieľaný tiež vodný chladič. Hrozilo, že sa lietadlo zapáli, preto sa rozhodol k núdzovému pristaniu za nepriateľskou líniou. Po pristaní na mäkkej pôde vyskočil z lietadla a proti nepriateľským strelám kryl sa za motorom lietadla. Keďže tento kryt nepostačoval, chcel sa dostať prískokmi k záhonu ďateliny, vzdialenému asi 100 metrov
 
 
rekonštrukcia záchrany čtk. Brezinu na krídle Martišovej Avie B-534 slovenskými filmármi
 
zdroj - archív MV SR, SNA, f. STK, foto č.13206
 
V polovici cesty videl, že sa dve naše lietadlá vracajú. Zistil, že ho jeden z pilotov zpozoroval, snažil sa pristáť, ale pre silnú nepriateľskú palbu podarilo sa mu to až po druhom pokuse. Bol to stroj čtk. Martiša. Po pristaní lietadla čtk. Brezina vzdialenosť asi 30 metrov prebehol, vyskočil na krídlo a rukami sa zachytil o vzperu baldachýna. Vypätím všetkých síl podarilo sa mu udržať na krídle lietadla. Po lete v prudkej nepriateľskej palbe, šťastne pristáli na svojom letišti
 
 
čatník Jozef Drlička - vyznamenaný za hrdinstvo 3. stupňa 
 
dňa 20. júla 1941 o 18:00 hod., nariadil veliteľ letky bitevný nálet na ustupujúce nepriateľské jednotky na ceste Winnica - Niemirow. Po príprave strojov a štarte, letel s rojom vo výške 50 metrov.  Pred cieľom sa spustil 20 metrov nad zem. Cieľ boly nepriateľské kolóny na ceste. V silnej nepriateľskej protileteckej paľbe streľbou z gulometov účinne útočil a zapríčinil u nepriateľa veľký zmätok. Tým značne prispel k zničeniu nepriateľa a umožnil so svojimi druhmi nehatený postup vlastných pozemných jednotiek na 30 km
 
čatník Martin Danihel - vyznamenaný za hrdinstvo 2. stupňa
 
dňa 20. júla 1941 k večeru zúčastnil sa vo sväze letky bitevného náletu na sovietske kolóny v priestore Winnica - Warovnica - Niemirow. Útočil z prízemnej výšky v silnej protileteckej paľbe nepriateľa s viditeľným úspechom. Napadnuté nepriateľské kolóny boli rozprášené. Útok opakoval tri razy 
 
 
čatník Michal Karas - hrdinstvo 3. stupňa  /  čatník Ivan Kocka -  hrdinstvo 3. stupňa
 
 
čatník Štefan Martiš - vyznamenaný za hrdinstvo 2. stupňa
 
dňa 25. júla 1941 o 17:15 hod. štartoval v trojčlennom roji, ako ochranný sprievodca nemeckého pozorovacieho lietadla, ktorý mal splniť úlohu hlboko za nepriateľským postavením. Pri spiatočnom lete dostal sa roj do do prudkej a účinnej delostreleckej paľby, takže sa roj musel rozptýliť. Keď sa dve lietadlá sišly, ukázalo sa, že tretí stroj chybí
 
 
rekonštrukcia záchrany čtk. Brezinu na krídle Martišovej Avie B-534 slovenskými filmármi
 
zdroj - archív MV SR, SNA, f. STK, foto č.13205
 
Čtk. Martiš spolu s druhým pilotom vrátili sa, aby zistili, čo sa prihodilo čatníkovi Brezinovi. Po krátkom lete zpozoroval čtk. Martiš na zemi slovenské lietadlo a uvidel aj pilota. Rozhodnul sa, že v blízkosti čatníka Breziny pristane a pokúsi sa o jeho záchranu, napriek tomu, že tento jeho pokus sa zdal beznádejným, keďže po blízkej ceste sa nachádzajúca sovietská kolóna začala sa približovať a zahájila prudkú paľbu
 
 
 
Hrdinský kúsok čatníka Martiša / dokument Vojenského historického ústavu Bratislava, publikované na Topky.sk
 
Čatník Martiš streľbou z guľometu na predné pancierové autá nepriateľa docielil to, že sa kolóna zastavila. Hneď na to pristál na mäkkej pôde v blízkosti čatníka Breziny, udržoval lietadlo v pohybe, aby sa nezaborilo. Čatník Brezina, keď sa presvedčil o tom, že lietadlo pristálo cieľom jeho zachránenia, v dáždi striel prebehol vzdialenosť asi 30 metrov, vyskočil na krídlo lietadla a zachytil sa vzpery
 
 
Čatníkovi Martišovi podarilo sa štartovať po uplynutí drahocenných málo chvíľ, lietadlo sa zdvíhalo a nastúpilo na let za vlastné línie. Počas letu bolo ostreľované bezvýsledne protilietadlovým delostrelectvom. Čatník Martiš letel minimálnou rýchlosťou, aby jeho vysilený kamarát mohol lepšie odolávať silnému tlaku vzduchu a tak sa na krídle udržať. Let skončil šťastne na vlastnom letisku 
 
 
Túto knižku vydalo Ministerstvo národnej obrany nákladom nakladateľstva " Čas " na jeseň r. 1941 v 2500 výtlačkoch. Vytlačila ju Štátna kníhtlačiareň v Bratislave
 
                       Aeroarchív Androvič, Trenčín / za materiál ďakujem Marošovi Szabó sen.
 

photo - archív MV SR, STK
photo - archív MV SR, STK
rekonštrukcia záchrany čtk. Brezinu na krídle Martišovej Avie B-534 / archív MV SR, SNA, f. STK, foto č.13207 rekonštrukcia záchrany čtk. Brezinu na krídle Martišovej Avie B-534 / archív MV SR, SNA, f. STK, foto č.13208 Vyznamenaní Vyznamenaní
čatníci Michal Karas / Ivan Kocka čatníci Jozef Drlička / Martin Danihel čatník František Brezina čatník Štefan Martiš
rekonštrukcia záchrany čtk. Brezinu na krídle Martišovej Avie B-534 / archív MV SR, SNA, f. STK, foto č.13206 rekonštrukcia záchrany čtk. Brezinu na krídle Martišovej Avie B-534 / archív MV SR, SNA, f. STK, foto č.13205


comments powered by Disqus