Vývoj Kitty Hawku Cora financuje Larry Page, spoluvlastník Google (Alphabet)

Gonzo - 14.3.2018
 

Cora je v súčasnosti jeden z 55 tich projektov (a stále pribúdajú nové) eVTOL air taxi, novovznikajúceho fenoménu, ktorý by som nazval Urban mobility koncept. Elektricky poháňaný "taxík" s vertikálnym štartom a pristátím, je kombináciou dronu 12 x rotormi a lietadla s tlačným pohonom a  klasickým krídlom 

Firma Kitty Hawk (pôvodne Zee.Aero) predstavila Coru 12. marca 2018 v Kalifornii, financovanie poskytol Larry Page - spoluzakladateľ Google, ktorý do tohoto projektu investoval 100 mil. USD, čím sa nemôže pochváliť veľa porovnateľných projektov

V Októbri 2017 oznámila firma Kitty Hawk začiatok dlhodobej spolupráce s vládou Nového Zélandu, ktorá týmto projektom sleduje ekologické ciele rozvoja osobnej dopravy. Jedným z problémov Urban mobility je, že FAA nemá zatiaľ vyvinutý systém, ktorý by viedol k vydaniu certifikátu letuschopnosti pre eVTOL air taxi, na druhej strane spolupracuje s vybranými firmami na vytvorení konsenzuálnych štandardov podľa PART 23 (Federal Aviation Regulations)

Konkurenčné projekty vyvíja množstvo silných hráčov, napr. Airbus Vahana eVTOLBell, Boeing, nemecký Lilium Aviation, Joby Aviation, Uber v spolupráci s Pipistrelom 

photos - kittyhawk.aero
photos - kittyhawk.aero
Kitty Hawk Cora Kitty Hawk Cora Kitty Hawk Cora


comments powered by Disqus