Nudzák Cessny U-206F / HA-SVU

Gonzo - 25.1.2014
 

Záverečnú vyšetrovaciu správu leteckého incidentu Cessny U-206F Stationar / HA-SVU zo dňa 11.8.2013 (Kráľová pri Senci) publikoval Letecký a námorný vyšetrovací útvar Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 9.1. 2014 

photo - Peter Legacy
photo - Peter Legacy
Cessna U-206F / HA-SVU Cessna U-206F / HA-SVU Cessna U-206F / HA-SVU


comments powered by Disqus