Vysadenie Brigadýra L-60S / OM-NNE v Prešove

Gonzo - 26.5.2014
 

záverečná správa Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja SR z 13.4.2014

photo by Albert Orlita / planes.cz
photo by Albert Orlita / planes.cz


comments powered by Disqus