Výročná správa GAMA 2017 - General Aviation Manufacturers Association

Gonzo - 20.5.2018
 

GAMA - Asociácia výrobcov lietadiel General Aviation so sídlom Washingtone DC / Brussels publikuje každoročne podrobnú výročnú správu, ktorá rečou čísiel popisuje stav General Aviation v celosvetovom merítku. Okrem iného je z nej zrejmé, že výroba lietadiel je ťažký a tvrdý biznis

Podrobne analyzuje výrobu a dodávky lietadiel GA podľa krajín, jednotlivých výrobcov, počet pilotov / nalietaných hodín. Prečítaním 60 strán sa dá pochopiť vývoj a trendy vo výrobe lietadiel GA, a dostať sa aspoň trochu do obrazu. Okrem množstva čísiel obsahuje aj množstvo názorných grafov 

Pokiaľ si zoberieme rok 2008 za určitý referenčný rok - začiatok ekonomickej krízy na svete, dôjdeme k niektorým uzáverom. Produkcia lietadiel General Aviation najviac utrpela nástupom krízy, a doteraz nebola schopná sa vrátiť k číslam z predkrízového roku, to sa ale nedá povedať o výrobe turbopropov (počet dodaných lietadiel zostal na približne rovnakej úrovni), zatiaľ čo dodávky bizjetov zaznamenali strmý prepad, nie však z dlhodobého pohľadu. Dva, tri roky pred začiatkom krízy dosiahli predajné čísla bizjetov obrovský nárast, akoby sa utrhli z reťaze, a po kríze nasledoval skôr návrat k dlhodobému priemeru 

počet predaných lietadiel (modrá), oranžová čiara znázorňuje objem fakturácie v mil. USD

Naopak, pri pohľade na objem dodávok vyjadrený v mld. dolárov nedošlo k takému výraznému prepadu, čo svedčí o výraznom zdražovaní dodaných lietadiel a začarovanom kruhu. Čím menej lietadiel sa predá na ročnej báze, tým sú drahšie, letecké firmy sú nútené to urobiť, aby prežili. Do roku 2007 je vidieť korelácia medzi množstvom predaných lietadiel a objemom fakturácie, potom sa stráca

Trochu mi to pripomína obchodný model Bratislavských vodární a kanalizácii. Čím menej kubíkov vody dodajú zákazníkom, tým je drahšia. Koniec debaty, lebo fixné náklady. V leteckom priemysle aspoň chápem, že náklady na R&D sú astronomické, u vodární je to obyčajné zdieranie oficiálne zdôvodnené potrebou investícii do vlastnej infraštruktúry 

Relevantné dáta z výročnej správy ukazujú na mimoriadne postavenie GA v Českej republike v celosvetovom meradle, čo vynikne ešte viac, keby sme porovnali počet obyvateľov jednotlivých krajín, výšku HDP, paritu kúpnej sily, historický vývoj atď. Počet vetroňov a ultralightov v prevádzke je neskutočne vysoký, vzhľadom na to, že ČR ma "iba" 10 mil. obyvateľov

Naopak pozícia GA na Slovensku je marginálna, čo ešte zvýrazňuje podľa mňa podhodnotený počet ultralightov uvedených v reporte, čo je skôr dôsledok nedostatočnej informačnej politiky, ako realita 

 

photo - gama.aero
photo - gama.aero
počet predaných lietadiel a fakturácia v mil. USD


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Rytieri nebies

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie výstavy RYTIERI NEBIES/ ČESKOSLOVENSKÍ LETCI V RAF, ktoré sa uskutoční dňa 20. júla 2020 (pondelok) o 16:00 hod. a prístupná bude verejnosti až do 27.9.2020. ROYAL AIR FORCE (RAF) - Britské kráľovské letectvo,...

Gonzo - 01.07.2020
Autori
 

 

 

Z-37A / OM-HJR photo Gurjewitsch
Foto dňa
Z-37A / OM-HJR photo Gurjewitsch