Výroba Kranichov pre NSFK v Nitre

Gonzo - 24.8.2012
 

V roku 1941 založil  Ing. Jaroslav Mráz v Nitre Továreň na výrobu lietadiel, ktorá dostala zakázku od ríšskej RLM na výrobu 1.000 ks Kranichov. Továreň vyrábala aj motorové aeroplány firmy Beneš - Mráz a vlastnú konštrukciu s názvom Zobor 1. Po vojne bola premenovaná na " Idea " a došlo k zmene výroby na produkciu nábytku, v roku 1947 továreň vyhorela a zanikla

výroba Kranichov II v Nitre

expedícia hotového Kranicha z firmy Mráz Nitra

výcvikový Kranich / zdroj - vrtulník.cz

lakovňa Kranichov

hotový Kranich pre nemeckú NSFK

fotografie z výroby Kranichov - Aeroarchív Androvič Trenčín 

stý vyrobený kus 

cirkevná vizitácia v továrni

Cena mesta Nitry  udelená p. Havelkovi v roku 2010, zamestnancovi firmy Mráz výroba lietadiel Nitra (ktorý sa podielal na výrobe Kranichov) za rozvoj slovenského letectva

Kranich II. je konštruovaný hlavne pre preškolovací výcvik a pre výcvik bez vidu. Je to samonosný, stredokrídly jednoplošník celodrevenej konštrukcie. Krídla majú malý šíp, aby sa zadné sedadlo dostalo do ťažiska, čím odpadá zaťažovanie zadného sedadla pri letoch s jednou osobou. Uchytenie krídel je prevedené tak, že hlavné nosníky sú nastrčené do trupu a tam sú spojené dvoma čapmi. Okrem toho pomocný nosník je uchytený na kovanie na povrchu trupu. Montáž je veľmi rýchla. Oválny trup je vzadu hodne vysoký. Všetky tiahla a lanká sú uložené v trupu pod silnou vyberateľnou podlahou. Pamätalo sa i na priestor pre kyslíkový prístroj. Účelné vyriešenie pilotného priestoru umožňuje dobrý výhľad i zo zadného sedadla, tiež smerom hore, čo je dôležité pri termickom lietaní. Vetroň môže lietať i s otvoreným pilotným priestorom

Lístkovnice Křídel vlasti / za materiál ďakujem Milošovi Jirku

VT-52 Jeřáb patril veľa rokov k najrozšírenejším vetroňom v Československu. Bol to dvojmiestny výkonný cvičný vetroň s dvomi sedadlami za sebou. úspešne používaný k výcviku i výkonnému lietaniu. Pôvodom to bol starý nemecký typ DFS Kranich skonštruovaný Ing. Jacobsom a postavený v prototype v roku 1936

kabína Kranicha / zdroj - album AK Podhořany

Výroba Kranichov bola hodne rozšírená, pretože uvedený typ vetroňa sa nepoužíval len v plachtárskych výcvikových strediskách, ale i pre kondičné lietanie vojenských pilotov Počas vojny sa rozbehla výroba Kranichov u choceňskej firmy J. Mráz a odtiaľ sa dostala do jej pobočky v Nitre. Po vojne sa v Československu pokračovalo s výrobou týchto vetroňov. Kranich bol na svoju dobu veľmi výkonný vetroň a získal i množstvo medzinárodných rekordov uznaných FAI - napríklad prevýšenie nad miestom štartu 6.838 metrov a vytrvalosť 50 hod. 26 min., obidva rekordy v zime 1938. Konštrukčne naväzoval Kranich na známu školu DFS. Mal drevenú konštrukciu, krídla mali jeden hlavný jeden pomocný nosník, boli lomené do M a  na nábežnej hrane boli potiahnuté preglejkou. 

súvisiace články :  Továreň na lietadlá Ing. Jaroslav Mráz, Nitra

výrobná hala firmy Mráz Nitra plná Kranichov

photo - album AK Podhořany

detail vyrobených krídiel na Kranichy, Továreň na  výrobu lietadiel Mráz Nitra expedícia hotového Kranicha hotový Kranich výroba krídiel Kranichov
Mráz Nitra výroba trupov Kranichov lakovanie Kranicha cirkevná vizitácia v továrni
dokončený Kranich stý vyrobený Kranich výroba drevených krídiel výrova drevených trupov
výroba krídiel Kranich II-Early Production návrh na udelenie ceny mesta Nitry p. Jozefovi Havelkovi návrh na udelenie ceny mesta Nitry p. Jozefovi Havelkovi
návrh na udelenie ceny mesta Nitry p. Jozefovi Havelkovi návrh na udelenie ceny mesta Nitry p. Jozefovi Havelkovi Kranich Kranich
Kranich II článok Kranich cockpit


comments powered by Disqus