Ruské výkresy C-11 z roku 1951

Gonzo - 4.7.2012
 

výkresy na C-11 sú zviazané v 2 zväzkoch, prvý obsahuje 45 výkresov, ruské texty, rok vydania 1951

The Soviet YAK-11 Airplane /  published by Air Technical Intelligence Center, Wright -Patterson Air Base, Dayton Ohio / 1952

C-11 / archív - Karol Loj

výkresy C-11 výkresy C-11 výkresy C-11 výkresy C-11
výkresy C-11 výkresy C-11


comments powered by Disqus