Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1974 zo 14. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139

Gonzo - 27.12.2018
 comments powered by Disqus