Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1974 zo 14. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139

Gonzo - 27.12.2018
 comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Karol K.Kulašik - M.R. ŠTEFÁNIK 04.05.1919

Publikácia vydaná s príležitosti 100 rokov tragickej smrti gen. M.R. Štefánika Autor v úvodnej časti načrtáva vojenskú situáciu v Bratislave a na Slovensku v deň príletu jediného Ministra vojny Česko - slovenskej republiky. Haváriu...

Gonzo - 17.05.2019
Autori
 

 

 

Z-43 / OM-FOP photo - M.Janičina
Foto dňa
Z-43 / OM-FOP photo - M.Janičina