Vyjadrenie sa Dopravného úradu SR k vymáhaniu doplatenia odvodov od plachtárskeho inštruktora

Gonzo - 21.11.2018
 

Vážený pán Sabo,

v mene Dopravného úradu Vám zasielam vyjadrenie k uvedenému článku (Sociálna poisťovňa vymáha od plachtárskeho inštruktora doplatenie odvodov) :

Dopravnému úradu vyplýva z ustanovenia § 233 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ako orgánu, ktorý vydáva povolenia na výkon činnosti uvedenej v § 5 (samostatne zárobkovo činná osoba) tohto zákona, povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni vydanie takéhoto povolenia a jeho zrušenie do 15 dní od jeho vydania alebo zrušenia. V kompetencii Dopravného úradu nie je preverovanie skutočnosti, či osoba, ktorej vydal takéto povolenie, následne vykonáva zárobkovú činnosť.

Dopravný úrad nespochybňuje skutočnosť, že osoba, ktorej vydal vyššie uvedené povolenie, nemusí vykonávať zárobkovú činnosť.

S pozdravom

Mgr. Eva Oravcová

asistentka predsedu

Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava

---

pozn. Gonzo :  prikladám aj zákon č. 461/2003 o Sociálnom poistení

tu je jeho čiastočné znenie :

§ 233

odst. (9) Orgán, ktorý vydáva povolenie na výkon činnosti uvedenej v § 5, je povinný oznámiť Sociálnej poisťovni vydanie takéhoto povolenia a jeho zrušenie.

§ 5

Samostatne zárobkovo činná osoba

Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

a) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách17) a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,11)

b) má oprávnenie prevádzkovať živnosť,18)

c) má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu19) okrem činnosti znalca a tlmočníka, ktorú vykonávajú podľa osobitného predpisu,20) v konaní pred štátnym orgánom a orgánom, na ktorý prešli úlohy štátnych orgánov, a okrem činnosti fyzickej osoby v pracovnom pomere, na ktorej výkon je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu,21)

d) je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,22)

e) vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere

f) vykonáva činnosť obchodného zástupcu.23)comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Rytieri nebies

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie výstavy RYTIERI NEBIES/ ČESKOSLOVENSKÍ LETCI V RAF, ktoré sa uskutoční dňa 20. júla 2020 (pondelok) o 16:00 hod. a prístupná bude verejnosti až do 27.9.2020. ROYAL AIR FORCE (RAF) - Britské kráľovské letectvo,...

Gonzo - 01.07.2020
Autori
 

 

 

WT-9 Dynamic / OK-LEX
Foto dňa
WT-9 Dynamic / OK-LEX