Výcvik plachtárov na Slovensku / 1947

Gonzo - 27.12.2012
 

Z-24 Krajánek / OK-3095 photo - archív Jozef Ott 

Slovenská plachtárska "univerzita" - Straník pri Žiline hostila v dňoch 14.-15. februára  1948 zástupcov všetkých zložiek slovenského bezmotorového letectva, organizovaných u Slovenského národného aeroklubu,  za prítomnosti zástupcu Povereníctva dopravy ktoré reprezentoval zástupca L/2 Ing.Kotlín a riaditeľa Mayera, za predsedníctvo SNA. Prítomní delegáti placht. odboru SNA schválili zprávy funkcionárov ako aj zprávu ÚPV-SNA, z ktorej vyberáme najdôležitejšie state 
 
 
ženy v krojoch na Straníku / photo - archív Jána Dúbravčíka
 
Výcviková činnosť za rok 1947 je shrnutá v tabuľke, do ktorej však nie je možné zahrnúť celý rozsah špeciálneho výcviku výkonných plachtárov, výchovu nových učiteľov bezm. lietadiel, výcvik vlekových pilotov, techn. správcov a dobrý podiel na výcviku leteckej brannej výchovy 
 
 
plachtári na Straníku, v strede Lojzo Zábrodský
 
Potešiteľný je najmä fakt, že na takmer 15.000 letov boly iba dve zranenia (1 smrteľné a 1 ťažké), - čo dáva veľmi vysoký pomer bezpečnosti a svedčí o svedomitom a ukáznenom spôsobe výcviku
 
 
vetroň Komar / YU-BEOGRAD počas pretekov na Straníku / photo - archív Ján Dúbravčík
 
Z podstatných úspechov treba aspoň stručne spomenúť tieto : 
 
- zvýšenie úrovne výkonných plachtárov
- úspechy slovenských plachtárov vo Švajčiarsku
- nadviazanie stykov so zahraničnými plachtármi
- zdokonalenie lietadlového parku
- dosiahnutie 4 československých a 6 slovenských národných rekordov  
- praktické zavedenie výcvikovej špecializácie 
- úspešný pomer bezpečnosti prevádzky
 
 
Komar / YU-BEOGRAD počas kĺzavého letu / photo - archív Ján Dúbravčík
 
Neúspechom budú naši plachtári čeliť v roku 1948 :
 
- plánovitou propagáciou bezmotorového letectva všetkými prostriedkami modernej propagácie
- ďalším zväčšením úrovne slovenských výkonných plachtárov
- reorganizáciou sboru spolupracovníkov vo výboroch plachtárskych odborov a koordináciou s modelárskymi jednotkami
 
 
photo - archív Ján Dúbravčík
 
Pre rok 1948 bol zvolený doterajší predseda Ladislav Stejskal a spolu s ním Ústredný plachtársky výbor, zostavený z osvedčených a obetavých plachtárskych pracovníkov 
 
Veríme, že spontánnej vôli tohto výboru podarí sa sa pripäť perute našej slovenskej mládeži a dosiahnuť rekordné výkony v bezmotorovom letectve na Slovensku, kde má československé letectvo mohutný káder výkonných letcov 
 
plachtári snemovali Z-24 Krajánek / OK-3095 staré letisko Nitra plachtárska škola Straník


comments powered by Disqus