Vo vzduchu i na zemi

Gonzo - 5.8.2016
 

Heinkel He-111 na letisku v Piešťanoch / photo - pnky.sk

Vo vzduchu i na nebi 

Letecký pluk v Piešťanoch v rokoch 1939 - 1944

Príslušníci Leteckého pluku v SNP 1944

fotografie z výstavy v Balneologickom múzeu Piešťany v roku 2015

za materiál ďakujem Andrejovi Bolerázskemu

Nemecké civilné dopravné lietadlá spoločnosti Lufthansa na letisku v Piešťanoch - 20.7.1939

výcvik pilotov : druhý zľava veliteľ stíhacej letky 11 stot. letectva Ivan Haluzický, vedľa neho inštruktor a zástupca veliteľa kurzu nočného stíhania mjr. let. Kornel Janček 

Štáb leteckého pluku v Piešťanoch počas slávnostnej prísahy vojakov, na tribúne veliteľ letiska v Piešťanoch mjr. let. Vladimír Kačka

Bf-109E letky 13 leteckého pluku zoradené na letisku Piešťany pre odletom na východný front / október 1942

Slávnosť leteckého pluku na námestí v Piešťanoch spojená s vyznamenávaním pilotov za ťaženie proti Poľsku v roku 1939

pokračovanie na Google Photos

súvisiace články :  Vernisáž výstavy Vo vzduchu i na zemi 

photo - pnky.sk
photo - pnky.sk
He-111 na letisku v Piešťanoch / photo - pnky.sk Vo vzduchu i na nebi Vo vzduchu i na zemi Vo vzduchu i na zemi
Vo vzduchu i na zemi Vo vzduchu i na zemi Bf-109E letky 13 na letisku v Piešťanoch pred odletom na východnú frontu / photo - pnky.sk Vo vzduchu i na zemi
Štáb leteckého pluku v Piešťanoch počas slávnostnej prísahy vojakov / photo - pnky.sk pohreb obetí leteckej nehody mjr. Kočmerževského a por. Jána Chupeka / photo - pnky.sk príslušníci bývalého leteckého pluku pri hrobe Ivana Haluzického v Piešťanoch / photo - pnky.sk dôstojníci leteckého pluku v piešťanských kasárňach / photo - pnky.sk


comments powered by Disqus